Ladda hem Opti

Ladda ner

Gör bättre fondval!

I Sverige finns det ungefär 2 800 olika fonder att välja mellan. Ungefär 93 % av dem är aktivt förvaltade. Resten är indexfonder. En aktivt förvaltad fond är en fond där fondförvaltaren har som mål att slå utvecklingen för ett index, till samma eller lägre risk. De har i regel högre avgifter än indexfonder. Trots det, är det nästan inga aktivt förvaltade fonder som faktiskt slår sina index och gör skäl för pengarna. Faktum är, att av alla 7 871 stycken aktivt förvaltade fonder i USA, som alla försökte slå sina index under de senaste 15 åren, var det bara cirka 13 % som lyckades. 87 % misslyckades och gav en lägre avkastning än index.[1]

Dessutom brukar inte de fåtal aktivt förvaltade fonder som gått bra, fortsätta göra det. I en undersökning av en av världens största kapitalförvaltare Vanguard, visar de att bara ca 30 % av de tidigare högst rankade fonderna faktiskt fortsätter att vara bäst. Övriga 70 % blir sämre, slås samman med någon annan fond, eller läggs ned.

Att välja ut bra aktivt förvaltade fonder är svårt. Om du väljer en aktivt förvaltad fond har du ungefär 13 % (dvs. chansen att välja en fond, som slår ett index) multiplicerat med 30 % (chansen att välja en fond, som fortsätter att slå sitt index) = 3,9 %, eller ca 4 procents chans att välja en bra aktivt förvaltad fond, bland alla de som finns. Det är alltså ca 96 procent säkert, att du istället väljer en dyr fond som går sämre än index.

Ett förslag är att du satsar på indexfonder istället, i de fondkategorier där det går. De kommer också att gå sämre än sina index.[2] Men bara lite grand och mindre än de aktivt förvaltade fonderna. Det är för att indexfonderna har lägre avgifter och liknar sina index mer än vad de aktivt förvaltade fonder gör. Det gör att indexfonderna är mer pålitliga, överlag.

Men indexfonder kommer i olika varianter. En viktig skillnad är förstås vilken marknad, eller del av marknad, indexfonden förbundit sig att investera i, men även vilket index den använder för att definiera den marknaden. Som exempel finns det indexfonder som investerar i den svenska aktiemarknaden, men som har valt olika index, där vissa index innehåller så lite som 30 aktier medan andra innehåller över 250 olika aktier. The devil is in the details.

Trevlig helg!

//Anders

Portföljförvaltare på Opti


[1] Källa: SPIVA US Scorecard 2019

[2] Alla fonder har kostnader för att köpa och sälja värdepapper, som minskar avkastningen. Dessutom tar de ut avgifter för förvaltningen, som sänker avkastningen ännu mer. Men för indexfonder är sådana avgifter i regel mycket lägre än för aktivt förvaltade fonder. Den genomsnittliga årliga avgiften är t.ex. 0,33 % för svenska aktieindexfonder medan den är 1,55 % för alla aktiefonder. Källa: AMF Avgiftsrapport 2019