Vad är en fond?

Låt oss ta ett steg tillbaka och ställa en viktig fråga: Vad är en fond? Sammanfattning Fonder är som paket som man fyller med ett eller flera tillgångsslag, till exempel

Låt oss ta ett steg tillbaka och ställa en viktig fråga: Vad är en fond? Sammanfattning Fonder är som paket