Vem väljer fonders jämförelseindex?

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden och vilka effekter får det? Det ska vi tala om

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden