Ladda ner

Vad gör proffsen när börsen går ner?

Det rör på sig mycket på aktiemarknaderna just nu. En dag kan börserna gå ner -10 %, nästa dag upp +5 %. Opti-portföljerna klarar sig mycket bättre än vanliga aktiefonder tack vare att de har ovanligt hög riskspridning. Men man kan ändå få en orolig känsla i magen.

Vad gör då de duktiga investerarna just nu? De är lugna och många ser det till och med börsoron som en möjlighet att investera mer.

Forskningen är nämligen tydlig på vissa saker:

  • En nedgång är alltid oväntad och oftast snabb. Ingen lyckas undvika den, inte ens proffsen! Det som skiljer proffsen åt är inte att de undviker nedgången, utan vad de gör när de har drabbats av den.
  • Nedgångar följs av uppgångar. Uppgångarna tar längre tid, men blir även större än nedgångarna. Det vill säga en långsiktig sparare går nästan alltid plus.
  • Många ovana sparare sätter in pengarna nära toppen efter ett börsrally och tar ut dem igen efter en stor nedgång, ofta nära botten. Det vill säga precis tvärt om mot vad man borde göra.

Det finns alltså tre typer av sparare som skiljer sig åt, baserat på hur de väljer att göra vid en nedgång:

  • Förlorarna: De som gör misstaget att ta ut sina pengar när en nedgång pågått ett tag, som nu, för att sedan försöka investera dem igen när marknaderna gått upp ett tag igen. De brukar förlora mest pengar, helt enkelt eftersom det är nära nog omöjligt att tajma marknaderna rätt.
  • Vinnarna: De som sitter lugnt i båten och bara låter pengarna vara, oavsett vad som sker. De klarar sig bra om de är långsiktiga.
  • De stora vinnarna: De som successivt startar upp eller ökar på sitt sparande under en nedgång, till exempel med ett månadssparande. De är de stora vinnarna, då de genom hela nedgången dessutom köper på sig lite mer, hela tiden till lägre kurser, det vill säga lite ”billigare” jämfört med vanligt.

Vi vet inte hur mycket det ska gå ner. Kanske är det färdigt nu, kanske går det ner mer. Ingen vet. Inte de som i media påstår sig veta och inte heller din släkting som brukar kalla sig ”börshaj”. Vi lovar: Ingen vet.

Det vi däremot vet är att det som sker inte är något ovanligt, nedgångar kommer alltid och går. Och vi vet vad de smarta investerarna gör: De håller sig lugna under hela nedgången och fortsätter att bygga på sitt sparande genom den.

Vi startade Opti för att hjälpa alla – oavsett om du precis ska börja spara eller är luttrat proffs – att fatta rätt beslut. Så låt oss nu vara smarta tillsammans, och komma ut på andra sidan som Sveriges bästa investerare!

Lugna hälsningar,
Jonas, Ann & hela Opti-teamet


PS. Om du startar en portfölj och trots att du vet allt detta ändå känner dig väldigt orolig så kan du alltid sänka din portföljs risknivå. Du gör det enkelt under portföljens inställningar. DS.

PPS. Även om Opti-portföljerna tappat i värde de senaste veckorna så har en investerare i dem klarat dig mycket bättre än alla de som bara sparar i vanliga aktiefonder, tack vare våra portföljers ovanligt höga diversifiering. Portföljerna Opti 1 till 9 (från lägst till högst risk) har bara gått ner mellan 1/10 och 3/4 så mycket som en vanlig global aktiefond har gjort (till exempel en globalfond som följer indexet MSCI World i svenska kronor). DDS.

PPPS. Det finns ett viktigt undantag som gäller både i perioder av nedgång och uppgång, och det är att man inte ska investera pengar man ska använda inom ett år. De ska man istället behålla på kontot. DDDS.


Kom bara ihåg att det i slutändan är smart matematik, inte magi. Historisk värdeökning är inte en garanti för framtida värdeökning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in.