Ladda ner

Kampen mellan verkligheten och stimulanserna

Vad hände på världens börser i april och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de har påverkat Opti-portföljerna.

I april har vi fått se två olika verkligheter mötas, och rent utav krascha in i varandra. Vi har dagligen sett löpsedlar om hur pandemin drabbar världen och ekonomin sjunker som en sten. Samtidigt har vi sett hur börserna utvecklats mycket positivt – vilket vi i förra månaden lärde oss visar en förväntan på hur ekonomin ska gå. Vilken av dessa världsbilder är sann?

Som vanligt finns det inte en tydlig sanning. Vi ser snarare två sidor av samma mynt. Myntet i fråga är den stora osäkerheten på vad som kommer att hända med ekonomin. Den ena sidan är om man tror på att den faktiska negativa ekonomiska utvecklingen vi sett hittills kommer att hålla i sig, med minskad försäljning och ökande arbetslöshet. Den andra sidan är om man tror att de kraftiga ekonomiska stimulanser, som varenda centralbank och politiker nu sätter in, snabbt kommer att få igång ekonomin igen.

Om vi får kalla något för ”sanningen” så är det nog själva kampen mellan dessa två krafter.

Optimismen vann i april
Om mars var ett tydligt exempel på när tron på den fallande ekonomin vann – med lika fallande börser som resultat – så går vinsten i april istället till tron på stimulanserna. Det har synts i tydliga uppgångar på börsen, som återhämtat en stor del av fallen i mars. Men trots denna uppgång ska vi påminna oss om att det krävs lika mycket till, and then some, innan vi är uppe på all-time-high från den 19 februari igen.

Det finns dock en viss verklighet i aprils återhämtning, inte bara optimism. Just nu är vi mitt inne i rapportperioden för det första kvartalet, då börsbolagen visar sina kort på hur det faktiskt gick. Från vad vi sett hittills kan vi konstatera att det ännu inte synts så stora effekter i de flesta bolagen. Svårt att tro givet löpsedlarna, men låt oss då även komma ihåg att detta är de riktigt stora bolagen som vi talar om.

Däremot vill inga bolag ge prognoser för det andra kvartalet, som sannolikt kommer att bli det riktiga eldprovet. Och resten av året är också ett stort frågetecken för de allra flesta.

Opti-portföljerna i april
Sammanfattningsvis var alltså april en stark månad för den som ägde aktier, speciellt i svenska företag och i småbolag i andra utvecklade länder. Även aktier i stora bolag i övriga världen gick mycket starkt.

Att det var en bra månad för företagen syns även i att globala företagsobligationer, dvs ägande i lån som stora företag gett ut för att få in pengar, också hade en mycket stark månad. Globala statsobligationer, dvs ägande i lån som stater (länder) gett ut för att få in pengar, gick sidledes. Månadens förlorare var istället råvaror, främst p.g.a. det fallande oljepriset i spåren av den minskade efterfrågan från världens industrier.

Den som är kund hos Opti har ägt alla dessa typer av tillgångar, genom fonderna som vi bygger portföljerna av. Tack vare att aktier utvecklats mycket starkt, har alla Opti-portföljerna utvecklats positivt i april. Att globala företagsobligationer utvecklats såpass starkt gör även att portföljerna med lägre risk gått nästan lika bra som de med högre risk. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): +3,2 % (−4,0 % i år)
Opti 9 (högst risk): +5,2 % (−10,7 % i år)

Sammanfattningsvis en bra månad. Men det är fortfarande en bit kvar för att året som helhet ska ligga på plus, trots att Opti-portföljerna klarat sig bättre än de flesta vanliga fonder i dessa speciella tider. Kanske ett bra tillfälle att bli kund med andra ord.

Vad sker nu?
Du som följt oss ett tag kanske drar lite på smilgroparna när du ser titeln, för vi avslutar alltid med att säga att ingen faktiskt vet vad som kommer att ske.

Vi vet dock att centralbanker och politiker världen över kommer att göra allt, verkligen allt, för att stimulera världens ekonomier och få igång konsumtion och investeringar. Punkt. Och det är en förklaring till att börserna redan nu i april tagit igen en stor del av fallet i mars. Man räknar helt enkelt med att de ekonomiska konsekvenserna av Corona kommer att pareras av bidrag, subventioner och andra politiska åtgärder. Samtidigt som finansmarknaderna kommer att hållas fungerande av centralbankerna.

Man räknar, kort och gott, med att statsapparaten kommer att rädda ekonomin.

Hur finansmarknaderna kommer att gå tar oss således tillbaka till vilken sida av myntet man tror på: Kommer stater världen över lyckas rädda ländernas ekonomier från ytterligare försvagning, eller är pandemins påverkan för stark och fortsatta nedgångar i konsumtion, investeringar och handel oundvikliga? (Och, en intressant sidofråga: Riskerar centralbanker och politiker nu satsa alltför mycket, dvs dra på sig skulder som helt enkelt är för stora för landet i fråga att bära och kunna betala tillbaka i framtiden? Och vad betyder i så fall det?)

Vilken kraft kommer att vinna? Just det – ingen vet 😉

Vad du kan göra nu
För många av oss leder den osäkra världsekonomin tankarna till just pengar, sparande och investeringar. Än en gång visar verkligheten oss värdet av att ha ett långsiktigt och stabilt sparande. I slutet av mars hade nog få trott att aktiemarknaderna skulle vända upp så snabbt som de faktiskt gjorde. Har det gått för snabbt uppåt? Kanske, men inget vet som sagt hur kampen mellan enorma stimulanser och skadeskjutna ekonomier kommer att mynna ut.

Och det bästa att göra när man inte vet är att satsa brett och investera i många olika typer av tillgångar, i rätt balans. Precis som du kan göra med en smart Opti-portfölj med andra ord, där du äger alla de fem stora typerna av tillgångar[1], optimalt balanserade genom miljontals beräkningar. Allt för att ge våra kunder en så hög avkastning som möjligt för deras risknivå.

Det andra viktiga att göra, speciellt i dessa tider, sköter vi automatiskt åt våra kunder: rebalansering. April är ett bra exempel. Då hämtade vi hem vinster åt våra kunder, från de tillgångar som gått bäst i år (säkra ränteplaceringar) och återinvesterade dem i de tillgångar som gått sämre (aktier). Med andra ord köpte vi in lite aktier på rea och såg samtidigt till att våra kunder fortsatte behålla rätt risknivå i sina portföljer, något som vetenskapen visat brukar ge (ännu) mer avkastning i förhållande till risk.

Sist men inte minst: Månadsspara! Oavsett om du vill göra det hos oss eller storbanken. Vi kommer aldrig att sluta upprepa det, för det är viktigt. Genom att månadsspara bygger du hela tiden på ditt sparande, och dessutom till en lägre risk då du inte behöver tänka på om tajmingen är rätt eller inte.

Så, om du vill göra en bra sak för dig själv så här strax efter löning: Starta en Opti-portfölj, eller se iallafall över ditt månadssparande. Kanske kommer det snart en skatteåterbäring att investera med? Ditt framtida jag kommer att tacka dig!

Under tiden fortsätter vi att göra Opti ännu bättre för alla som sparar och investerar. Vi har sedan årets början arbetat på några stora, spännande saker. Stay tuned.

Vi finns här för dig, i vått och torrt.

Mvh,
Jonas, Ann och hela Opti-teamet

[1] Vi och många med oss, säger att de fem stor likvida typerna av tillgångar – tillgångsslagen – på världens finansmarknader är aktier, råvaror, krediter (bl.a. företagsobligationer), nominella statsobligationer och reala statsobligationer.


Kom bara ihåg att det i slutändan är smart matematik, inte magi. Historisk värdeökning är inte en garanti för framtida värdeökning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in.