Ladda ner

Är alla indexfonder likadana? Same, same – but different

Om jag nu bestämt mig för att välja en indexfond, spelar det då någon roll vilken fond jag väljer? Är det inte bara att välja den billigaste?

På fråga 1 är svaret: ja! och på fråga 2: nej!

Ett tydligt exempel är t.ex. svenska aktiefonder, där vi för skojs skull kan jämföra en av de mest populära fonderna Avanza Zero med SEB Sverige Indexfond. Det här är båda indexfonder som enbart placerar i svenska aktier, så långt alltså samma inriktning. Men – de har helt olika index, vilket också gör att de kommer att utvecklas olika över tiden.

Avanza Zero följer indexet SIX30. Detta innehåller de 30 mest omsatta aktierna på svenska börsen, vilket i princip motsvarar de 30 största bolagen. Här väger t.ex. verkstadsbolag och banker tungt, tillsammans med bolag som H&M, Ericsson och AstraZeneca.

SEBs Indexfond följer däremot ett index som inkluderar betydligt fler bolag på svenska börsen, ca 250 stycken. Här inkluderas förstås alla de största bolagen, men också många små och medelstora bolag. Branschspridningen blir mycket större, exponeringen mot vår svenska inhemska marknad ökar, fastighetsbolagen inkluderas i högre utsträckning liksom många mindre bolag som uppvisar en betydligt högre tillväxt än de stora, mer mogna bolagen.

Så – same, same but different!

Avanzas fond har ju den stora fördelen av att ha noll i avgift, medan man får betala 0,4 % för SEBs fond. Vad ska man då välja?

Svaret blir lite beroende på hur din övriga portfölj ser ut. Om du t.ex. redan har en exponering mot mindre bolag, antingen via enskilda bolag eller via en småbolagsfond, så kan gratis-alternativet vara lockande. Om man dock bara ska ha en enda svensk aktiefond, så kan det vara klokt att betala en lite högre avgift för att få den bredare exponeringen. Över tid har de mindre bolagen gett en klart högre avkastning än de största bolagen. 2015 var skillnaden exceptionellt stor, då SIX30 steg med 2 % medan småbolagsindex avancerade med hela 30 %. Även om det inte kommer att vara lika stor skillnad framöver, så är oddsen fortsatt goda för att vi kommer att se en högre tillväxt bland de något mindre bolagen.

Länge leve alla våra fina svenska börsbolag, stora som små!

/ Ann