Ladda ner

Dagens Industri testar Opti

I Dagens Industri denna vecka så kan vi kan vi se mer av Opti – mycket roligt! Några highlights ur artikeln:

På den svenska marknaden har Opti kommit till efter att DI startade utvärderingen. Opti är från början en fondbytes- och utvärderingstjänst som nu har vuxit till att inkludera portföljhantering och digital private banking.

Hur ska Opti konkurrera med storbankerna?
"Genom att erbjuda det bästa sparandet, skräddarsytt efter varje kunds ekonomiska förutsättningsar. Vårt oberoende, att vi väljer de bästa fonderna från alla leverantörer, är vår främsta styrka. Sedan har vi smart teknologi och jobbar hårt för att kommunicera på ett lättförståeligt sätt."

Det är också roligt att se att DI sedan lyfter flera av de stora skillnaderna mellan våra och andra aktörers portföljer. Vi hoppas att allt fler ska börja titta på djupet för att se dessa skillnader – för över tid kommer de ha stor påverkan på värdeökningen.

Är det dags att starta ett smartare sparande? Du vet vart vi finns.