Ladda ner

Är det lämpligt att minska risken i portföljen idag?

En av ganska få sanningar inom sparande är att risk [1] och avkastning går hand i hand. Exempelvis har en insättning i en Opti-portfölj (med risk) utvecklats bättre i snitt per år, jämfört med en insättning på ett sparkonto (utan risk) [2]:

Jämförelse av årlig avkastning mellan Opti 9 och sparkonto 2000–2018

Som du ser verkar risken i Opti-portföljen föra någonting gott med sig: högre avkastning. Och det är trots både IT-bubblan 2001-2002 och Finanskrisen 2008! Den långsiktiga förväntade avkastningen för Opti 9 efter avgifter är dessutom ännu högre, för närvarande 8,5 %.

Men risk är inte svartvitt, utan kan delas in i olika grader. I Opti-appen utgår vi exempelvis från nio olika risknivåer när vi på oberoende grund rekommenderar portföljer av fonder: Ju högre risknivå, desto högre möjlig avkastning.

Men hur hög risk kan man ta och vilken avkastning kan man få? Det beror på flera saker. Bland annat hur mycket pengar man placerar och hur mycket man klarar av att ens portfölj temporärt faller i värde, innan man drar i bromsen och säljer.

Ska man då alltid ta lika hög risk i sin portfölj som man kan ta? Är det rimligt med fullt blås hela tiden? Ja, så är det oftast. Men just nu finns det två tecken på att man kan vara lite försiktigare än vanligt:

  1. Skillnaden mellan långa och korta räntor har minskat.
    På räntemarknaderna handlas obligationer med långa löptider vanligtvis till högre räntor än obligationer med korta löptider. Just nu råder det motsatta på världens största räntemarknad som ligger i USA. Historiskt har det varit ett ganska träffsäkert varsel om en svagare ekonomi. [3]

USA: 10-årig ränta minus 3-månaders ränta, jan. 1962 – juli 2019

  1. Värderingen på börsen är hög.
    På aktiemarknaderna värderas företag utifrån sina framtida vinster. Just nu värderas aktierna noterade på världens största aktiemarknad (USA) ovanligt högt. Historiskt har sådana höga värderingar också varit en ganska bra indikator på lägre aktiekurser framöver. [4]

Robert Shillers P/E-tal för S&P 500-indexet, jan. 1900 – juni 2019

Efter många år av stigande kurser på aktie- och räntemarknaderna verkar det nu alltså finnas två saker som pekar på att förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling kanske förändrats.

Så, då frågar du dig: ”vad gör man?” Ett alternativ är att bortse från den här informationen och fortsätta ta precis lika mycket risk i din portfölj som vanligt. Ett annat alternativ är att ta hänsyn till informationen och minska risken i din portfölj något, men att acceptera att det kan röra sig om ett ”falskt alarm”. Det vill säga att aktie- och räntemarknaderna fortsätter att stiga framöver. Som sagt, när det kommer till sparande finns det ganska få absoluta sanningar.

En sak är dock säker: Långsiktigt tjänar man alltid på att fortsätta att spara. Och om man har möjlighet så gärna med ett månadssparande, oavsett storleken på det. För om marknaden nu skulle börja gå ner så gör ett månadssparande att du i steg investerar till mer och mer ”rabatt”, något som ger en väldigt bra skjuts uppåt när marknaderna i sinom tid sedan oundvikligen börjar stiga igen.

Så fortsätt hålla huvudet kallt och fatta lugna, smarta beslut!  

Mvh,
Ann och Anders

PS. Om du vill ändra risken i din portfölj så gör du det enkelt, direkt i appen: Logga in, gå in på din portfölj och klicka på dess inställningar – kugghjulet i övre högra hörnet. Där ser du riskinställningen DS.

PPS. Du kan ändra ditt månadssparande på samma ställe, om du t.ex. vill komma igång med ett nu. DDS.

Noter

  1. Men det gäller att ta rätt risker – alla risker är inte bra. Att ta just rätt risker är något vi hjälper dig med genom appen Opti.
  2. Utvecklingen för Opti 9 är simulerad med allmänt godtagna marknadsindex och fonder (så länge de funnits). Avkastningen har minskats med dagens kostnader och avgifter i Opti 9. Räntan på sparkontot har vi fått från Statistiska Centralbyrån.
  3. Det finns nästan inga pålitliga recessionsindikatorer, men en inverterad avkastningskurva – d.v.s. när korta statspappersräntor överstiger långa – är en av dem.Läs gärna mer om den amerikanska centralbankens analys på området. Här till exempel: https://www.newyorkfed.org/research/capital_markets/ycfaq.html
  4. Läs gärna ett exempel på en sådan analys och slutsats, här: https://images.aqr.com/-/media/AQR/Documents/Insights/White-Papers/An-Old-Friend-The-Stock-Markets-Shiller-PE.pdf