Ladda ner

Augusti: Rörig börs och spännande räntor

Vad hände på världens börser i augusti, och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de påverkar dig som sparar med Opti.

Augusti blev en stökig historia på de finansiella marknaderna, men som även förde flera positiva saker med sig för den som sparar hos Opti. Denna gång tack vare att vi investerar i så många olika typer av räntor.

Stöket under månaden kom främst i spåren av handelskriget mellan USA och Kina. Upptrappningen med höjda tullar och hårda ord fortsatte, samtidigt som konjunktursignalerna (det vill säga hur ekonomin förväntas utvecklas) blev mer negativa i många olika länder och regioner. Aktiefonderna åkte berg-och-dalbana men stabiliserades mot slutet av månaden, då investerare fäste blicken vid de sätt att stimulera ekonomin som både centralbanker och politiker överväger.

Men augusti var på många sätt en ovanlig månad. Aktiemarknaderna brukar ju vanligtvis stå för det mesta av spänningen, men under månaden riktades istället allas blickar mot räntemarknaden. Det som hände var att den amerikanska räntekurvan blev ”inverterad”, som man säger på finanssvenska.

Det innebär att den långa räntan föll så att den är lägre än den korta räntan, vilket i praktiken betyder att man som investerare får mindre betalt för att låna ut pengar på lång sikt än kort sikt. Och det, i sin tur, är ett tecken på svag ekonomisk framtidstro bland investerare. Denna händelse brukar också föregå en recession, dvs en period när ekonomin faktiskt krymper, vilket helt enkelt är dåliga nyheter.

Men inget ont som inte har något gott med sig! På hög nivå gör de låga räntorna att det fortsätter att bli allt billigare att låna pengar, och förr eller senare så spiller detta över på ökade investeringar och bättre fart i ekonomin. Frågan är bara hur lång tid det tar. Det andra goda, på nivån för oss Opti-sparare, är att våra investeringar i räntor gav bra avkastning i augusti.

Hur utvecklades då Opti-portföljerna i augusti?

Som helhet var utvecklingen stabil, trots all turbulens. Lågriskportföljerna klättrade ganska stadigt i värde under månaden, tack vare räntefondernas goda utveckling. Högriskportföljerna såg först en nedgång som sedan följdes av en uppgång, och slutade tack vare räntorna på nästan plus-minus-noll. På tillgångsnivå så utvecklades investeringarna i realräntor speciellt bra. Dessa finns i alla portföljer, men desto mer i lågriskportföljerna.

Augusti blev i slutändan därför en månad när vi såg bättre värdeökning i lågriskportföljerna än i de med hög risk. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): +1,2 % (+12,4 % i år)
Opti 9 (högst risk): -0,2 % (+19,0 % i år)

Vad kommer då att ske framöver? Ser vi början på en nedgång eller en bump i vägen? Med risk för att bli tjatiga, men det är faktiskt ingen som vet. Inte heller de som i media uttalar sig som att de skulle veta.

Det som vi och andra experter faktiskt vet är att det inte går att förutspå vad som ska ske, och att man istället för att spå i teblad bör följa forskningens råd:

  1. Sitt lugnt i båten
  2. Om du känner dig mycket orolig så sänk din risknivå, så du kan sitta lugnt i båten framöver
  3. Månadsspara om du har möjlighet

Månadssparande är faktiskt extra intressant framöver. För om det nu blir en nedgång så gör ditt månadssparande att du hela tiden kommer investera till mer och mer ”rea”. Det ger dig sedan en otroligt fin värdeökning när marknaden börjar återhämta sig och du genom hela nedgången investerat billigt – vilket proffs!

Så var lugn – och månadsspara – så har du redan lyckats bättre än de flesta :)

Mvh,
Ann och Jonas

PS. Du kan starta månadssparande och ändra din risknivå under din portföljs inställningar: Logga in, gå till din portfölj och klicka på kugghjulet i övre högra hörnet. DS.


Kom bara ihåg att det i slutändan är smart matematik, inte magi. Historisk värdeökning är inte en garanti för framtida värdeökning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in.