Ladda ner

Mars: Uppgång trots Brexit- och bankdrama

Vad hände på världens börser i mars, och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de påverkar Opti:s portföljer.

Även mars månad fortsatte på samma positiva not som inledningen av året, om än mer försiktigt. Aktier i både Sverige och världen fortsatte uppåt. Det gjorde även råvaror, och inte minst vissa typer av räntepapper (globala realräntor och globala krediter).

Alla dessa investeringar ingår i Opti-portföljerna, och tack vare räntepappernas utveckling så slog de mer räntetunga lågriskportföljerna sina högrisk-diton under mars månad. Som exempel:

Opti 9 (högst risk): +1,3 % (+13,1 % i år)
Opti 3 (låg risk): +1,5 % (+6,8 % i år)

Vad har då hänt under månaden som gett detta resultat? Heads up för ett långt inlägg, men vi kunde inte hålla oss!

På ytan ser mars ut som en ganska lugn månad på finansfronten, men tänk vad skenet kan bedra! Världens blickar har i hög grad riktats mot Storbritannien och följetongen Brexit som fortfarande inte fått något slut, trots många och långa förhandlingar. Som ett första steg har ett nytt kapitel i form av förlängd tidsfrist adderats, men osäkerheten är fortfarande mycket stor. Finansmarknaderna har dock sedan länge slutat bry sig om vad premiärminister May säger, även om rädslan för en hård Brexit lurar i vassen.

På hemmafronten har vi fått se ett bankdrama av stora mått utspela sig. Ingen lär ha missat den enorma turbulensen runt Swedbank och turerna kring penningtvätt i Baltikum och bristande informationsgivning. Aktien har sedan årsskiftet tappat mer än en tredjedel av värdet och bankens VD sparkades en timma innan årets bolagsstämma. Synd att klaga på dramatiken! Såväl Finansinspektionen som banken själv kommer dock med lugnande besked kring bankens finansiella ställning och förtroendet för det finansiella systemet som helhet.

Betyder Swedbank-soppan något för dig som Opti-kund? Det enkla svaret är nej. Vi har inga affärsrelationer med Swedbank och investerarskyddet och insättningsgarantin gäller som vanligt. I din portfölj äger du en liten andel svenska aktier och där ingår Swedbank till en liten andel, så någon liten promille av värdet har minskat där. Men det är inget som påverkar portföljen som helhet – vilket är själva finessen med att Opti-portföljerna har extra hög riskspridning! Svenska börsen har dessutom stigit med hela 13 % hittills i år, så många andra aktier har vägt upp och bidragit med fin utveckling.

I USA har amerikanska riksbanken FED under första kvartalet gett bränsle åt såväl den amerikanska som den globala aktiemarknaden, genom att signalera en tvärvändning vad gäller de tidigare kommunicerade räntehöjningarna. Samtidigt har handelskriget mellan USA och Kina pausats och Kina har inlett tydliga stimulansåtgärder på hemmaplan för att hålla tillväxten uppe. Allt detta har bidragit till högre riskaptit och stigande börser.

Konjunktursignalerna från USA ser hyggligt starka ut, medan de överraskat negativt i både Europa och i Sverige. Här ser vi ett tydligt avmattningsmönster, som också understöds av att ett antal bolag signalerat svagare tillväxt framåt. Och vi kommer snart att få syna korten hos bolagen, när det är dags för rapportperiod för det första kvartalet.

Men en sak bör man notera: I takt med att aktiekurserna nu stigit så har värderingarna på bolagen återigen stigit. I en marknad med potentiellt fallande vinster kan det därför bli turbulent. Man ska alltså inte bli förvånad om vi även ser nedgångar framöver, men som vanligt vet ingen när eller hur mycket. Det kan iallafall vara bra att ha säkerhetsbältet på – som du alltid har med en diversifierad portfölj hos Opti, och ett stabilt månadssparande.

Vårsolen lyser – glöm inte solglasögonen!

All the best,
Ann och Jonas