Ladda ner

Februari: En favorit i repris

Vad hände på världens börser i februari, och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de påverkar Opti:s portföljer.

Februari månad blev på många sätt lik inledningen på året, med en känsla av lugn och harmoni. Börserna fortsatte att stiga stadigt och räntemarknaden höll sig lugn. Även råvaror utvecklades starkt under februari.

Allt detta märks i Opti-portföljerna, där en låg- respektive högriskportfölj utvecklades så här under februari (mätt i svenska kronor):
Opti 9 (högst risk): +5,2 %
Opti 3 (låg risk): +2,5 %

Vad, mer exakt, beror det på?

Rapportsäsongen fortsatte det positiva mönstret med stigande omsättning och vinster för många bolag. De stora kursfallen under slutet av 2018, i kombination med bra vinster i företagen, har gjort att värderingarna på aktiemarknaderna har varit något lägre än tidigare. Det gör att fler vill köpa, och att aktiekurserna därmed går upp. Dock flaggar många företagsledningar för lite lägre vinsttillväxt framöver, vilket är ett varningstecken kring börsutvecklingen framåt.

Låt oss även zooma ut från företagen och titta på världen: På det makroekonomiska planet är utsikterna lite blekare framåt och många prognoser för förväntad tillväxt har skruvats ned. På nästan samtliga större marknader så förväntas lägre tillväxt under 2019 än i 2018 (i absoluta tal). Centralbankerna har dock blivit lite mer försiktiga i sina kommentarer om framtiden, vilket tolkas som positivt för de finansiella marknaderna.

De största riskerna för ekonomin är fortfarande geopolitiska, med fokus på Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Båda länderna är dock angelägna om att nå en överenskommelse och detta är också vad marknaderna idag väntar sig. Vad britterna hittar på är fortfarande osäkert, men det ser alltmer troligt ut att tidpunkten för en Brexit skjuts på framtiden.

Är det lugnet före stormen som vi nu sett under januari och februari? Det kan vara så. Men låt oss komma ihåg att ingen, varken vi eller någon annan expert, faktiskt vet. Och även om det kanske inte blir någon riktig storm så gör vi klokt i att iallafall förbereda oss mentalt för lite motvind.

Med din Opti-portfölj ska du iallafall kunna fortsätta sova lugnt på natten, även om vindarna tilltar. Men det är fortfarande "bara" smart matematik, inte magi; om börserna faller så går troligen även portföljen ner. Men som vi såg under hösten så har den goda förutsättningar att då klara sig bättre, tack vare sin ovanligt höga riskspridning över flera olika typer av tillgångar.

Och som alltid: Månadsspara! Det är en bra försäkring mot att hamna fel vad gäller timing av marknaden: Du köper både när allt känns bra och när det är lite mer av en rea på börserna. Bra va?

Vi fortsätter hålla koll, så du slipper.

Allt gott!
Ann, Jonas och teamet