Ladda ner

Konflikt, klimat och nya grönare portföljer

Även i mars var det konflikten i Ukraina som fyllde löpsedlarna. Då och då har det kommit hoppfulla rapporter om att fredsförhandlingarna gått framåt, men än så länge har vi inte sett något konkret.

Några som dock verkar tro på fred, eller i alla fall att konflikten inte kommer eskalera, är världens investerare. I mars steg nämligen världens aktiemarknader, vilket tyder på en mer positiv syn på framtiden jämfört med för en månad sen.

Trots att svarta penslar målar mediabilden så ser vi också andra ljusglimtar. Kriget har tvingat många på flykt. Men samtidigt öppnar människor, inte minst i Ukrainas grannländer Polen och Moldavien, både sina hem och sina hjärtan för att hjälpa dem. Och vi ser en otrolig nivå av samarbete, solidaritet och handling inom EU och i västvärlden i stort.

Kan kriget visa sig bli en vändpunkt för bättre uppslutning och samarbete i andra utmaningar som är avgörande för vår tid? Vi tänker såklart på klimatkrisen.

Denna koppling mellan konflikten och klimatomställningen är vad vi kommer skriva om i detta månadsbrev. Vi kommer också avslöja att vi snart lanserar nya, mycket ambitiösa portföljer för att se till att även vi drar ett rejält strå till hållbarhetsstacken.

Det ska vara lätt att investera hållbart, och lika lätt att veta och jämföra vad hållbart faktiskt innebär! Mer om det snart.

Marknaderna i mars

En ganska naturlig (om)väg över till hållbarhet blir faktiskt via hur priserna på olika tillgångar utvecklades i mars.

🏭 Aktiemarknaden blev som vi skrev innan en överraskning. Investerare världen över är mindre oroade för hur konflikten i Ukraina utvecklas jämfört med för en månad sedan, vilket fick aktiemarknaderna att stiga med +0,8 %.

💶 Räntemarknaden överraskade på ett annat sätt, nämligen genom att backa −2,2 %. Det beror, mycket kort, på att räntorna gått upp och att fler tror på ökad inflation.

🪵 Råvarumarknaden fortsatte samtidigt att stiga kraftigt, hela +8,3 % i mars. Priserna på råvaror som vete, olja och guld har nämligen fortsatt att öka snabbt, bland annat på grund av konflikten.

Tillgångsslagens utveckling mars 2022

Att aktier och speciellt råvaror gick så pass bra gjorde att Opti-portföljerna med högre risk presterade väldigt bra för en månad präglad av krig. Samtidigt gjorde ränteinvesteringarna i portföljerna med lägre risk att de hade en svagt negativ utveckling. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): −0,4 % (−4,2 % i år)
Opti 9 (högst risk): +1,6 % (−2,1 % i år)

Men låt oss för en sekund dröja kvar lite vid råvarorna, mer specifikt olja.

Oljepris och geopolitik

Priset på olja stiger ofta när det blir krig, eller när risken för krig ökar. Den amerikanska oljan har exempelvis stigit från cirka 75 dollar per fat i början av året till cirka 100 dollar idag – en prisökning med 33 % på bara tre månader.

Priset på olja jan till mars 2022

Det har i sin tur drivit upp priserna på bensin, diesel och andra fossila bränslen. Som många av oss nog märkt har det blivit dyrare att köra till jobbet sedan årsskiftet.

Men en positiv effekt av prisutvecklingen är också att allt fler har börjat ifrågasätta vårt beroende av fossila bränslen. Det känsliga i att så mycket av EU:s olja och naturgas importeras från just Ryssland har dessutom bidragit till att lyfta frågan ännu högre upp på många världsledares agendor.

Det här skulle kunna skynda på den omställning till mer hållbar energi som vi vet om att vi måste göra. Vi håller tummarna. 🤞

Utsläpp idag och historiskt

Att utsläppen av växthusgaser bidrar till att jorden blir varmare är som vi alla vet idag bortom debatt. Uppvärmningen i sin tur leder till smältande polarisar, högre vattennivåer och mer extremt väder – klimatförändringar.

Utsläppen tog fart under mitten av 1800-talet i takt med att världen började industrialiseras. Vi såg sedan en fortsatt snabb ökning i början av 1900-talet.

Denna ökning visade sig dock bara vara en droppe i (olje)havet jämfört med den ungefär sjufaldiga ökning som sedan skedde från slutet av andra världskriget till idag. Enbart år 2021 beräknas vi ha släppt ut drygt 36 miljarder ton koldioxid i världen.

Koldioxidutsläpp per år 1750-2021

Den omställning som behövs

I västvärlden är klimatförändringarnas direkta påverkan på oss ganska begränsad – än så länge. Det är i stället andra delar av världen, där de allra fattigaste länderna dessutom råkar ligga, som drabbas hårdast.

För oss obekväma, men i stort hanterbara, extremväder leder i dessa delar av världen i stället till svält, missnöje och social oro. Vilket i förlängningen såklart kommer att drabba resten av världen med, direkt eller indirekt – om nu inte ren medmänsklighet redan var anledning nog för den utvecklade världen att agera.

För att världen ska bli klimatneutral till 2050 krävs det en minskning av utsläppen med i genomsnitt −8,5 % per år, enligt Science Based Target Initiative. För att nå dit krävs det enorma investeringar, främst inom energisektorn.

Och delar av världen, med EU i spetsen, kraftsamlar för denna utmaning. Hittills vet vi att EU och huvudsakligen europeiska länder har öronmärkt tusen miljarder euro, ungefär två gånger hela den svenska ekonomin, som ska gå till gröna investeringar de kommande tio åren. Det är troligen inte nog, men det är en början.

Vilket för oss till just gröna investeringar – hos Opti. 🌱

Snart lanserar vi nya, grönare portföljer

Vi tycker att företag har ett stort ansvar i klimatomställningen, och därmed även Opti. Och då menar vi inte att välja ekomjölk och källsortera sina kontorssopor.

Det viktigaste vi identifierat att vi på Opti kan göra är att se till att det blir riktigt enkelt att placera sina pengar så att de jobbar för klimatomställningen, inte emot den. Vi har genom åren pratat med väldigt många som sparar och investerar, och förstått att det är svårt att förstå vad som egentligen är hållbart: Vad är dåligt för miljön, vad gynnar den, och vad kan man investera i för att till och med skynda på omställningen?

Att lösa det, det är vårt jobb! Därför har vi de senaste månaderna lagt mycket tid, hjärna och hjärta på att försöka ta fram vad vi tror är Sveriges mest hållbara portföljer.

Resultatet är bland annat att en av portföljerna nästan enbart kommer att innehålla investeringar som konkret hjälper till med omställningen, snarare än det vanliga (och enkla) som många ”hållbara” investeringar gör: Att bara välja bort det som klassas som dåligt för miljön. Det är en stor skillnad, som låter oss göra ett mer aktivt val med våra pengar på Opti än vad vi sett går att göra någon annanstans.

Och den förväntade avkastningen? Oroa er inte. Enligt våra beräkningar är skillnaden minimal. Och det är till och med möjligt att det kan löna sig att investera hållbart beroende på hur saker utvecklar sig.

Vi har också jobbat på att göra det tydligt vilka investeringar i portföljerna som faller inom dessa olika klasser av hållbarhet, så att det ska bli enkelt att jämföra med till exempel en annan portfölj eller fond.

Om ungefär två veckor släpper vi de nya portföljerna – stay tuned. 🚀

Du gör allt rätt, fortsätt med det!

Det är så imponerande att se hur nästan alla som använder Opti och läser våra utskick agerar som investeringsproffs just nu: Håller huvudet kallt, tar inte ut pengar i onödan, och fortsätter att månadsspara.

Otroligt bra jobbat, en applåd till er! 👏

För det är speciella tider. I samband med kriser likt denna så ökar alltid svängningarna på börserna, både upp och ner. Marknaden blir styrd av de senaste nyheterna och rörelserna kan bli både större och svårare att förstå.

Du som har investerat på Opti märker det genom att din portfölj svänger mer än den brukar – men fortfarande mindre än vanliga aktiefonder, tack vare portföljens högre riskspridning. Som lite turbulens på en långflygning till en varm, trevlig semesterort, ungefär.

Så sitt bara ner och behåll säkerhetsbältet på (alltså den höga riskspridning Opti-portföljerna redan ger dig). Så kommer vi snart ut tillsammans på andra sidan av det här med, precis som vi gjorde ur Corona-krisen.

Allt det bästa,
Jonas, Anders och hela Opti-teamet


Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.