Ladda ner

Hur krig påverkar ekonomin

Händelserna i februari överraskade nog de flesta. Krig… i Europa??

Andas in, andas ut. 🧘

Det som sker nu är allvarligt och sorgligt. Det är ännu oklart hur världsekonomin kommer att påverkas. Desto mer tydligt är att det mänskliga lidandet, i synnerhet i Ukraina, kommer att bli stort.

Hur just våra liv (och ekonomin) kommer att påverkas beror främst på hur situationen utvecklar sig. Utan att förringa det lidande vi redan ser så är det viktigt att påminna oss om att det än så länge är ett lokalt krig, inte ett världskrig.

Ser vi till ditt sparande på Opti så påverkas det tydligt mindre av krig och konflikt än vad börserna och vanliga aktiefonder gör – mer om det senare. Det beror på att du har en mycket högre riskspridning i din portfölj. Dessutom tar vi nu helt bort investeringar i ryska aktier ur våra portföljer.

Så, även om nyheterna förblir negativa kan det vara bra att komma ihåg att våra pengar brukar klara sig bättre. Och som vi kommer visa har rätt beslut i krigstider historiskt varit att både behålla de investeringar man har och fortsätta att spara mer.

Den här månaden skriver vi mer om det, hur sanktionerna påverkar Rysslands ekonomi, och om hur börserna historiskt har utvecklats vid krig (inte riktigt som man kan tro).

Ta hand om dina nära nu, så tar vi hand om ditt sparande.

Kriget, sanktionerna och Rysslands ekonomi

Tidigt på morgonen den 24 februari anföll Ryssland som bekant Ukraina. Tragedin var ett faktum och invasionen har fördömts av såväl FN som länder runt om i världen, bland annat Sverige.

Som ett svar på aggressionen har västvärlden infört stenhårda sanktioner mot Ryssland. Hittills har de ekonomiska sanktionerna haft följande effekter:

📉 Moskvabörsen −54 % (i SEK)
💸 Priserna på varor ökar kraftigt i Ryssland
✂️ Handeln med omvärlden är strypt
💣 Den ryska rubeln faller fritt

Russian-Rubel@1764w-1

En annat hårt slag mot Ryssland, som det inte skrivs mycket om, är att landets tillgång till sina pengar i utlandet begränsats.

Lite historia: 1998 blev Ryssland faktiskt statsbankrutt. Sedan dess har landet sparat ihop pengar och minskat sin skuld väsentligt. Men nu har vissa sanktioner gjort att ungefär hälften av dessa besparingar inte kan användas då de fryst de US-dollar, brittiska pund och euro som Ryssland äger. Det begränsar dem till att handla i till exempel kinesiska yuan eller guld, vilket är ett stort problem.

Ju längre sanktionerna pågår, desto eländigare kommer den ryska ekonomin att utvecklas. Dessvärre slår det troligen knappt mot Putin och hans närmsta krets. De som kommer att drabbas är istället Rysslands invånare – där merparten inte verkar stödja kriget till att börja med.

War, huh, what is it good for? Absolutely nothing.

Hur marknaderna utvecklats hittills

Om vi lyfter blicken från Ryssland och ser till de globala marknaderna har dessa klarat sig bättre. Både aktiemarknaden och räntemarknaden backade (bara) drygt en procent i februari, samtidigt som råvarumarknaderna lyfte nästan +7 %.

Monthly-return-FEB22@1764w

Från årets början till den sista februari ser utvecklingen ut så här[1]:

  • Stockholmsbörsen: −16,1 %
  • Globala aktier: −3,8 %
  • Opti 3 (låg risk): −3,8 %
  • Opti 9 (hög risk): −3,7 %

Anledningen till att Opti-portföljerna har klarat sig bättre än speciellt Stockholmsbörsen, och under större delen av fallet även bättre än globala aktier, är att portföljerna investerar bredare. Riskspridningen är högre och andra tillgångar än aktier får möjlighet att bidra med avkastning – till exempel råvaror, som vi ser just nu.

Andelen ryska aktier i portföljerna har dessutom varit mycket liten, mellan 0,1 % till 0,3 % av portföljens värde för alla vanliga Opti-portföljer.

Nu tar vi också bort dessa helt ur portföljerna – framöver kommer ingen portfölj att ha investeringar i ryska aktier. 👋

Hur krig har påverkat historiskt

Människor har, dessvärre, alltid haft svårt att hålla sams. Man kan tycka att vi borde lärt oss något vid det här laget. Men icke – eller i alla fall inte mycket nog.

Hur brukar då marknaderna bete sig i perioder av krig? Låt oss blicka tillbaka drygt hundra år.

De värsta internationella konflikterna under 1900-talet var första och andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. Det är lätt att tro att börserna alltid faller när det råder krig, men det stämmer faktiskt inte.

Faktum är att den största aktiemarknaden i världen, USA:s, gav en genomsnittlig avkastning efter inflation på cirka 5,3 % per år under dessa ohyggliga konflikter.

War-returns@1764w

Så, även om nyheterna skulle fortsätta att vara nattsvarta kan det vara bra att komma ihåg att våra hårt ihopsparade pengar inte behöver drabbas alls lika illa. Motsatsen är snarare mer sann: För oss som är långsiktiga är det alltid bra att investera de pengar man kan, snarare än att ha dem på banken.

Låt oss våga behålla blicken på horisonten!

Vad bör man göra nu?

En tankevurpa många gör är att tro att man ska sluta spara och ta ut sina pengar, för att undvika ett fall som man tror kommer att komma.

Som vi lärt oss är rätt beslut precis det motsatta.

Du som satt lugnt och fortsatte spara genom alla historiska kriser sedan början av 1900-talet har nämligen betydligt mer pengar på kontot idag än de som försökte tajma marknaden och sluta spara under oroliga tider[2].

Men… vi vet! Trots att hjärnan vet vad som är rätt kan det fortfarande vara svårt att släppa känslan i magen. ❤️

Om du ändå känner att du är på väg att gå emot forskningen och ta ut pengar – gör inte det. Sänk istället din risk.

Då blir nämligen ditt sparande (ännu) mer stabilt, och pengarna får en möjlighet att kunna fortsätta växa. Du kan ändra risken genom att gå in på din portfölj klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet. ⚙️

Forskningen har också lärt oss att fortsätta månadsspara. Går börsen upp igen så växer pengarna, och går den ner så får man köpa mer aktier och andra investeringar på rea. Det ger sedan en bättre skjuts upp sen när det väl vänder – som det hittills alltid har gjort i 230 år (och flera stora krig).

Vi finns här för dig, på hela din resa mot att bygga den ekonomi du vill ha.

Mvh,
Jonas, Anders och hela Opti-teamet


PS. Det här är allmän information om marknaden och forskning kring hur investerare brukar tänka, inte ett personligt råd till just dig att du borde ändra något. Den långsiktiga risknivå vi ger dig rådet att ha är fortfarande det förslag du fick när du öppnade din portfölj. Om du vill ha ett uppdaterat råd kan du svara på frågorna igen, under din portföljs inställningar.

Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.


  1. Med ”Stockholmsbörsen” menar vi indexet SIX PRX, och med ”globala aktier” indexet MSCI World i SEK ↩︎

  2. Se till exempel räkneexemplen i boken ”The Psychology of Money” av Morgan Housel ↩︎