Ladda ner

Opti diskuterar digital rådgivning hos Morningstar

Idag deltog vi i Morningstars paneldebatt om digital rådgivning som de bjudit in oss till (ni ser mig längst till höger i bilden ovan).

Panelen bestod av oss som den mer digitala aktören samt representanter från mer traditionella organisationer som Swedbank, Movestic och Fondbolagens Förening. Blandningen ledde till god dynamik, där jag försökte ankra diskussionen i att det i slutändan handlar om kunden snarare än finansbranschen.

Opti med i Morningstar Fund Awards på Nalen 2017

För den intresserade så var de tre främsta poängerna vi lyfte fram:

1. Digitaliseringen bör främst gynna kunden: Vi kommer se ökad konkurrens, tillgänglighet och prispress – alla bra saker för oss som sparar. Med fler distributörer likt Opti är det även troligt att transparensen i fondbranschen ökar, vilket vore en vinst i sig.

2. Det handlar om mer än kostnad: Det är ytterst viktigt att som sparare se hur mycket en fond kostar, och man bör generellt söka sig till de med lägre pris. Det betyder dock inte att man alltid ska köpa den billigaste fonden. Det finns nämligen flera andra aspekter som är mycket viktiga för den förväntade framtida avkastningen. Diversifiering är ett exempel. Digitala rådgivare och jämförelseverktyg bör därför framhäva priset och dess betydelse men även utbilda användaren i vad mer som spelar roll. I Opti's fall har vi till exempel 15 bedömningskriterier. Det betyder dock INTE att historisk avkastning bör få mer fokus, snarare mindre, för forskning visar tydligt att det inte säger något om framtida avkastning.

3. Det kommer ta tid för digitaliseringen att slå igenom: ...och det är helt okej! Det viktiga är att det görs rätt, det vill säga att utvecklingen sker med kunden i fokus snarare än finansindustrin.

Tack Morningstar för inbjudan, och övriga paneldeltagare för bra diskussion!

Mvh,
Jonas