Ladda ner

Relationen mellan risk och avkastning

En sak jag märkt när jag talat med människor om deras sparande är att det finns väldigt olika syn på risk. Och då menar jag inte olika syn på vilken risk man bör ta, utan på vad risk ens är. Det blir ämnet för detta inlägg; att förklara att risk har en nära relation till möjlig avkastning.

Sammanfattning

Risk är i praktiken något som kallas volatilitet, hur mycket upp och ner i värde aktier eller andra tillgångsslag brukar gå. Det finns ett nära samband mellan risk och möjlig avkastning, så om du vill äga en fond som kan gå upp mycket i värde så behöver du även vara beredd på att den kan gå ner. Så man kan kort säga att risk även är möjligheten till vinst – fast ingen garanti! Det mest viktiga är att känner dig bekväm med den risk du tar, och att den ligger i linje med målet med ditt sparande.

Längre

I finansiella sammanhang är det lyckligtvis enkelt att säga vad risk är. Risk är volatilitet. Och volatilitet är kort och gott hur mycket värdet på ett tillgångsslag, t.ex. ”aktier”, svänger. Mycket upp och ner innebär hög volatilitet. Små svängningar innebär låg. Svenska aktier har ganska hög volatilitet/risk. Svenska statsobligationer har ganska låg volatilitet/risk.

Vi människor har en tendens att vilja undvika risker, då vi lider mer av förluster än vi njuter av vinster (så kallad förlustaversion). Risker ses helt enkelt som något negativt. Och det är här vi kan utveckla vårt synsätt. Inom finans finns det nämligen en intim relation mellan risk och möjlig avkastning. Det är som att man får betalt för den risk man tar i form av möjligheten till högre avkastning. Tillgångsslag med högre risk (säg aktier) har över längre perioder högre genomsnittlig avkastning än tillgångslag med lägre risk (säg nominella statsobligationer). Men märk väl att jag säger ”möjlig” avkastning, för om den vore säker eller förutsägbar så vore det inte längre fråga om ”risk”. Av samma anledning är fokus på längre tidsperioder.

Detta är inget argument för att man ska ta mer eller mindre risk. Nej, det viktiga är att (1) veta vilken risk man tar, (2) att man är bekväm med den risknivån man tar, samt (3) att denna motsvarar ens mål med sparandet. Här kan det finnas en konflikt mellan #2 och #3. Och man bör titta på sin totala risk snarare än olika fonder separat. Mer om allt detta i framtiden.

Däremot är detta ett argument för att risk inte är dåligt. Risk är en bra möjlighet, och själva anledningen till varför vi vill köpa fonder. Man behöver helt enkelt ta risk om man förväntar sig avkastning. Och om du erbjuds att få ”hög avkastning till en låg risk”, ja då innebär det i regel bara personen som erbjuder det har dolt riskerna eller inte själv förstår dem. Undvik.

Mvh,
Jonas

PS. Tycker du att vi gör något rätt? Berätta gärna för andra och följ oss på Facebook och Twitter DS.