Ladda ner

Vad är en fond?

Låt oss ta ett steg tillbaka och ställa en viktig fråga: Vad är en fond?

Sammanfattning

Fonder är som paket som man fyller med ett eller flera tillgångsslag, till exempel aktier. I Sverige är det väldigt vanligt med aktiefonder, dvs fonder fyllda med just aktier. Blandfonder är också vanligt, vilket är fonder som innehåller både aktier och obligationer. Indexfonder är fonder som följer ett brett snitt av marknaden (ett index), ofta till ett lågt pris. Hedgefonder är en typ av alternativ fond som har friare tyglar med vad de får göra, men vilket ofta leder till dold risk i form av att man får svårt att veta just vad de gör. Det finns även flera andra typer av fonder, till exempel råvarufonder.

Här kan du kan läsa mer om varför man kan vilja äga fonder.

Längre

I Sverige gör vi ofta likhetstecken mellan aktier och fonder: Vi tror att fonder är paket med många aktier. Och det stämmer, men bara halvt. Den sanna halvan är att en fond är lite som ett paket som man fyller med saker. Men man kan fylla fonden med vilka värdepapper som helst, inte bara aktier.

Ett exempel på detta är blandfonder, som blivit väldigt populära de senaste åren. Blandfonder är bara samma ”paket”, men fyllda med en blandning av aktier och obligationer. Det finns på samma sätt obligationsfonder, då fyllda med olika typer av obligationer. Och råvarufonder som är fyllda med – du gissade det – råvaror (överkurs: ofta i form av en typ av värdepapper som kallas terminer). Så uppfattningen att fonder är paket av aktier kommer helt enkelt från att det är den vanligaste typen av fond i Sverige, aktiefonder. Men i själva verket kan en fond innehålla i stort vilka värdepapper som helst.

Indexfonder är en annan vanlig typ av fond som du kanske hört om. Dessa fonder äger dock inte något tillgångsslag som heter "index" (något sådant finns inte). Istället är dessa paket fyllda med en blandning av värdepapper som ska motsvara de värdepapper som ett visst index består av (ett index är kort förklarat ett snitt av en viss marknad). Låt oss ta ett exempel. En indexfond följer indexet OMXS30. OMXS30 är de 30 största företagen på Stockholmsbörsen OMX, viktade efter hur mycket företagen är värda, till exempel 14 % H&M-aktier. Indexfonden äger då samma aktier i samma mängd som indexet, dvs 14 % H&M, med mera. Resultatet blir att fondens utveckling nära följer indexets utveckling. Indexfonder brukar ha låga avgifter, och man tar samma risk som marknaden snarare än den risk som en fondförvaltare väljer.

En annan typ av fond som har ett rätt intetsägande namn men som du kanske hört om är hedgefonder. De är så kallade ”alternativa investeringsfonder” vilket innebär att de inte följer samma lagar och regler som vanliga fonder (aktie-, ränte-, bland- och indexfonder). De har friare tyglar att investera i vad de finner passande, att använda belåning, med mera. Dessa fria tyglar gör det är svårare att övervaka vad fonden faktiskt äger och gör, vilket innebär en risk som är svår att uppskatta storleken på. Generellt har hedgefonder högre avgifter.

Fonder har en eller flera fondförvaltare, anställda som väljer vilka värdepapper fonden ska äga och hur mycket av varje. Så vad en fond innehåller förändras över tid baserat på vad förvaltaren tror är bra. För indexfonder förändras istället fondens innehåll efter indexets innehåll.

Och med det så får vi sammanfatta vad en fond är: Ett paket som innehåller olika värdepapper. Vi återkommer till för- och nackdelar med att äga sådana paket.

Hälsningar,
Jonas

PS. Tycker du att vi gör något rätt? Berätta gärna för andra och följ oss på Facebook och Twitter DS.