Ladda ner

Marknaden andas ut

September månad fortsatte på samma tema som resten av året: att rätta till sig. Efter drygt tio år av uppgång så verkar 2022 vara året när marknaderna – till slut – andas ut. 🌬

För man kan se det som händer på så sätt; inandning och utandning. Inandningarna, när marknaderna går upp, brukar vara långa och ganska stadiga. Utandningarna, när marknaderna går ner, brukar vara snabbare och mer oväntade.

Precis som vår egen andning verkar detta ske nästan naturligt – men mycket långsammare. Vi människor andas ungefär 15 gånger på en minut. Marknaden andas ungefär en gång på tio år. Därför kan en nedgång verka unik, men är i själva verket en ganska regelbunden och i stort förväntad händelse. Man vet att den kommer, bara inte när.

Marknadernas andetag är bra. Utan dem skulle de, precis som vi, vara döda. Det är nämligen rörelserna upp och ner – ”risken” – som ger dem (och våra pengar) liv. Rörelserna gör det möjligt för pengarna kan växa, om vi låter dem.

Likheterna slutar inte heller där. Även marknaderna verkar bara kunna andas ut så pass djupt, sen behöver det vända. Och pausen mellan andetag, det vill säga när marknaderna rör sig sidledes, kan bara vara så lång.

Sedan sker inandningen. Alltid.

2022 verkar ha tagit oss ganska långt genom denna utandning. Och tillsammans verkar vi ha klarat det bra – faktum är att vi som använder Opti både har hållit huvudet kallt under året och nu sparar mer än någonsin. Det är otroligt bra jobbat – bättre än de flesta proffs faktiskt.

Kanske ska marknaderna gå sidledes ett tag. Kanske ska de ner mer, kanske inte. Kanske ska ränte-/lågriskinvesteringar, som haft ett mycket tufft år, snart börja se ljus igen. Vi vet att fallen som varit har gjort det mer troligt att återhämtningen ”snart” kommer, men ingen vet när det sker. Det kan vara snart, men det kan också ta lång tid.

Rätt sak nu är därför att vara tålmodiga i väntan på inandningen, utan att förvänta oss att den kommer snart. Det finns dessutom dubbel uppsida i att fortsätta spara, och investera pengarna, under denna period av väntan:

  • En buffert kommer bli ännu mer värdefull om ekonomin fortsätter att kärva.

  • Att investera när marknaderna går ner gör att man köper in sig ”på rea”…

  • …och sannolikheten för att pengarna ska börja växa igen ökar som sagt hela tiden, desto djupare utandningen blir.

Tipset är med andra ord enkelt: Fortsätt spara. Och andas. 🙂

Låt oss denna månad titta lite mer på varför världsekonomin beter sig på det här sättet.

Tillväxt och inflation

Vi är inne i en period när den långsiktiga uppgången på världsmarknaden tar en (välbehövlig) paus. Den gör det ibland, och vi tänkte förklara varför.

Väldigt förenklat finns det två saker i världsekonomin som är viktiga för hur marknaderna utvecklas – tillväxt och inflation. (Och realräntan, men det tar vi en annan gång.) Tillväxt betyder att ekonomin växer, och inflation betyder att saker blir dyrare.

🌱 Tillväxt verkar bero på något så grundläggande som att vi människor har en drivkraft att vilja göra våra liv bättre och bygga saker. Vi blir fler som jobbar, vi jobbar på bättre idéer, och vi kan finansiera dessa idéer med mer pengar, snabbare.

🎈 Inflation är komplext. Men utöver krigets (tillfälliga?) påverkan på energipriserna skulle många ekonomer hålla med oss när vi säger att alla nya pengar som centralbankerna tillfört ekonomin de senaste åren troligen har bidragit till den högre inflation vi nu ser. Mer pengar i omlopp verkar nämligen göra att priserna i sinom tid går upp.

När ekonomin fungerar som vanligt så är både tillväxt och inflation lite positiva. Det vill säga att företagen tillverkar allt fler saker som folk vill ha (tillväxt), och höjer priserna på dem lite grann för varje år som går (inflation).

I dessa perioder har de flesta ett jobb och våra kostnader för liv och hem brukar utvecklas i en rimlig takt. Saker och ting känns helt okej med andra ord.

2022 – ett annorlunda år

I år ser det annorlunda ut. Företagen har nämligen minskat sin tillverkning på grund av att folk inte vill köpa lika mycket. Samtidigt har de höjt priserna på sina varor – mycket.

Här kan ni se hur inflationen (i USA) ökat de senaste sex kvartalen, samtidigt som tillväxten blivit negativ de senaste två.

Den här kombinationen är ovanlig. Sedan 1947 har det bara skett under 32 av drygt 300 kvartal. Ungefär ett kvartal av tio alltså.

Ovanligt – men! – inte unikt. Därför kan vi, genom att titta på mycket data, förstå hur dessa perioder brukar påverka ekonomin och marknaderna.

Påverkan på marknaderna

Kombinationen av lägre tillväxt och högre inflation brukar generellt sett vara dålig för marknaderna, och därmed även för investeringar.

📉 Lägre tillväxt hänger ihop med lägre företagsvinster, och därmed lägre kurser på aktier.
📈 Högre inflation hänger ihop med högre räntor, och därmed lägre kurser på obligationer (ränteinvesteringar).

Den enda investering som egentligen ”gillar” den högre inflationen är råvarumarknaden – prisökningar leder ju även till (eller beror på, beroende på hur man ser det) ökande råvarupriser.

Vi har investerat i råvaror sedan Opti startade. Många tyckte det var lite udda i 2014 – inflationen var ju låg. Vi visste så klart inte att inflationen skulle öka nu. Men vi tyckte det fanns fog för att den rimligen skulle öka någon gång, och att en investering i råvaror då skulle vara bra för våra kunder. 2022 hände det.

Ekonomisk politik

Ingen gillar när ekonomin beter sig så här. Därför försöker myndigheterna, med centralbankerna i spetsen, göra så att ekonomin blir mer normal igen, med högre tillväxt och normala prisökningar.

Den här ekonomiska politiken är ganska ung. Det var så sent som i mitten av 90-talet som man bestämde sig för att det var bra att styra mot en viss nivå av prisökningar – ”inflationsmålet”.

I Sverige och de flesta andra länder i västvärlden är inflationsmålet 2 %, det vill säga att priserna ska stiga med max 2 % per år. Om en pizza kostar 100 kronor idag vill alltså centralbankerna styra mot att den ska kosta (max) 102 kronor om ett år.

Just nu ökar priserna i Sverige betydligt snabbare, ungefär 10 % per år. Det är därför vår centralbank, Riksbanken, höjer räntan för att bromsa den snabba ökningstakten.

Den goda nyheten är att det brukar fungera! Den dåliga att det ofta gör lite ont i samhället under tiden, då höjda räntor även brukar leda till att man får mindre pengar att röra sig med. Och till – som vi sett – fallande marknader.

Marknaderna i september

September blev ännu en månad då marknaderna andades ut.

Så gott som alla tillgångar som man brukar investera i sjönk i värde. Det är ovanligt. Vanligare (och av flera anledningar mer naturligt) är att vissa tillgångar stiger i värde när andra faller. Vilket är anledningen till att man ska investera i många olika saker, ”diversifiera” som det heter på finansspråk.

Som exempel föll företagsobligationer med −4,9 %, realränteobligationer med −6,7 % och svenska aktier med −7,3 %. Det innebär att Stockholmsbörsen gått ner −30,5 % i år (SIX RX per sista september), och att snittaktien nu är ned hela −50 % sedan respektive högstanivå de senaste två åren. Ett bra exempel på varför det är mycket mer riskabelt att köpa enskilda aktier än att investera i breda fonder och gärna även i fler olika typer av tillgångar. Att diversifiera, som sagt.

Det gjorde att Opti-portföljerna också backade tydligt i september, även om deras högre riskspridning hjälpte något. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): −5,3 % (−15,0 % i år)
Opti 9 (hög risk): −5,9 % (−10,3 % i år)

Puh! Utandning, som sagt. Men med det även ökad sannolikhet för uppgång.

Dubbel anledning att fortsätta investera

”Be greedy when others are fearful”, sa en gång den kände investeraren Warren Buffett.

Det han syftade på var hur investeringar blir som ”på rea” i perioder av nedgång. Det man helst vill göra då är att köpa mer. Det behöver inte vara så dramatiskt: bara fortsätt att månadsspara, i den takt som din ekonomi klarar.

Om man ändå inte har möjlighet till det, om det inte finns något annat man kan spara in på än sitt sparande, så vill man iallafall se till att man inte säljer på rea. Man vill behålla sina investeringar, så att man är med på tåget när inandningen – uppgången – kommer.

Det är som sagt omöjligt att veta när uppgången kommer, bara att det är som en tryckkokare; sannolikheten ökar hela tiden ju större nedgången blir. Men ingen vet när, så vi kommer klara oss bäst om vi inte heller förväntar oss något.

Fram tills dess kan priser på saker fortsätta att påverkas, och vi vet inte hur Sveriges ekonomi kommer utvecklas. Därför kan det också vara extra skönt att bygga upp sin buffert under tiden.

Så, var lite girig – spara! 🙂

Mvh,
Jonas, Ann, Anders och hela Opti-teamet


Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.