Ladda ner

Nu blir portföljerna billigare, och bättre

Vi jobbar hela tiden med att förbättra portföljerna så att du alltid ska ha det bästa sparandet som går att få, enligt oss. 🌟

En del av arbetet är att hålla koll på att du har bäst fonder; systemen vi byggt granskar över 6 000 fonder och gör nästan två miljoner beräkningar, varje dag. Dessutom rebalanserar vi portföljerna, samt ser över hur stor del av dem som varje fond ska utgöra.

Den andra delen av arbetet gör vi själva, genom att kontinuerligt förhandla med olika fondbolag. Det kan röra att ni som kunder ska få ett lägre pris, eller en bättre investering genom att fonden förändras och blir mer som vi vill ha den.

Nu har vi gjort bra framsteg på båda fronterna! Därför gör vi en stor uppgradering av alla portföljer med normal hållbarhetsnivå: Två av fonderna byts ut mot både billigare och bättre alternativ, och en fond har vi kunnat förhandla ner priset på (rejält). 🎉

Förbättringarna vi nu gör är:

Obligationer, nominella

  • Kostnad ner: 0,28 % till 0,15 %
  • Diversiferingen ökar (mycket): Investeringen går ännu mer mot att vara en global indexnära portfölj bestående av nominella obligationer utgivna av många typer av aktörer (såväl stater som företag, kommuner och delstater – med flera).
  • Övrigt: Det är en nyuppsatt, separat andelsklass av fonden som bara Opti får handla i. Går alltså inte att köpa som privatperson.

Aktier, utvecklade marknader

  • Kostnader ner: 0,13 % till 0,06 %(!)
  • Diversiferingen ökar (något): Också en förbättring, men mer på marginalen. I grunden samma indexexponering (aktier i medelstora och stora bolag på börser i utvecklade länder över hela världen). Men fonden är något mer följsam mot sitt index tack vare fler innehav.
  • Övrigt: För en privatperson kostar nya fonden från 0,47 %. Det är genom våra volymer som vi kan förhandla ner den till 0,06 %, dvs nästan -90 % rabatt.

Bonus 🎁

Våra portföljer innehåller sedan tidigare även en realräntefond. Den behåller vi – och vi har förhandlat ner avgiften.

  • Kostnader ner: 0,44 % till 0,16 %
  • Övrigt: Denna fond kostar för en privatperson 0,69 %. Nästan -80 % rabatt alltså.

Det gör att den totala kostnaden för en Opti 3 och Opti 9, som exempel, båda sjunker till 0,83 %.

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta denna förbättring lika mycket som vi gör! Och som vanligt – hör av dig om du har några som helst frågor.

Mvh,
Anders och hela Opti-teamet


PS. Notera att de lägre avgifterna på fonderna – och därför även för portföljerna som helhet – syns i appen först om ett fåtal veckor. Det beror på att vår datakälla, Morningstar, tar lite tid på sig att uppdatera.