Ladda ner

Varför vill man äga fonder?

Vi har tidigare skrivit om att fonder är som paket vilka man kan fylla med andra tillgångsslag, till exempel aktier och/eller obligationer. Men varför vill man äga en fond snarare än att äga aktierna eller obligationerna direkt? När vill man istället äga direkt? Det ska detta inlägg handla om.

Sammanfattning

Fonder låter oss äga även mindre antal aktier i många olika bolag, och det ger en bra riskspridning. Ibland kan det även ske till ett lägre pris, då du bara betalar för fonden istället för att betala en avgift för varje företag som vi köper aktier i (samt rebalansering av dessa). Det gäller speciellt om du handlar utländska aktier som har högre avgifter. Fonder blir alltså främst ett enkelt sätt att sprida risker genom att man får ägg i många korgar, vilket på sikt är bra för din avkastning i relation till den risk du tar (så kallad ”diversifiering” och ”riskjusterad avkastning”). Om du däremot vet att du vill äga aktier i ett specifikt bolag i en längre tid, ja då blir det billigare att köpa själva aktierna.

Längre

När man köper en fond äger man en viss andel av fonden, och därmed en andel av det som fonden i sin tur äger (dvs en del av paketets innehåll). Så om du äger en tusendel av en fond och fonden äger 1000 st H&M-aktier, ja då äger du (indirekt) 1 st H&M-aktie (1/1000*1000). Om fondförvaltaren väljer att sälja hälften av H&M-aktierna fortsätter du att äga en tusendel av fonden, men en halv H&M aktie (och troligen mer av något annat istället).

Det exemplet leder oss in på två speciella saker med fonder:

  1. Man kan enkelt äga få aktier i många företag (och även delar av aktier, något som annars inte är möjligt)
  2. Vad man (indirekt) äger kan styras av någon annan, vilket påverkar arbetet man behöver lägga ner

Nr 1 är kanske enbart positiv, främst på grund av att:

  • Enkel sätt att sprida risker: Fonder är ett enkelt sätt att kunna äga mindre andelar i många företag, vilket ger så kallad diversifiering. Det sprider riskerna jämfört med att äga fler aktier i färre företag. (Vi ska återkomma till diversifiering i framtiden.)
  • Ibland billigare: Vill man äga ett visst antal aktier i många år, speciellt större antal, ja då är det troligen billigare att köpa själva aktierna snarare än att köpa en fond. Då betalar man nämligen bara en engångssumma (”courtage”) vid köpet samt igen vid försäljningen. Om man däremot vill äga mindre antal aktier i flera företag för riskspridningen, ja då är en fond ibland billigare. Annars hade du nämligen fått betala courtage en gång för varje bolag du köper i aktier i, samt vid någon förändring av varje ägande till exempel vid pågående rebalansering. Det gäller speciellt om du köper utländska aktier, för vilka courtaget är högre.

Om nr 2 är bra beror på vilken typ av sparare man är. Om du gillar att aktivt hålla på och läsa på om bolag och köpa enskilda aktier kanske fonder inte passar. Om du inte vill vara lika aktiv kan man däremot se följande fördelar:

  • Större värdeökning genom rebalansering: Rebalansering innebär att man behåller vissa fasta andelar av olika aktier. Till exempel, om din fond har 10% av sitt värde i H&M ser man till att behålla den andelen, även om H&M går upp i värde (då säljer man lite) eller om H&M går ner i värde (då köper man lite). Vi ska tala mer om rebalansering i framtiden, men låt oss för tillfället bara acceptera att det är bra för vårt sparande. I en fond sköter fondförvaltarna rebalanseringen åt dig. Det är bekvämt och kan även vara billigare samt eventuellt mer skatteeffektivt än att äga aktierna direkt.
  • Någon som förvaltar åt dig: Istället för att själv bevaka vilka företag du ska köpa aktier i och när du ska sälja dem så har du nu en fondförvaltare som gör det åt dig. Alternativt följer fonden ett index om det är en indexfond, vilket man kan säga betyder att ”hela marknaden är din förvaltare” (då du äger samma sak i samma proportioner som marknaden/indexet).

Sammanfattningsvis finns det vissa fördelar med att äga fonder och andra fördelar med att äga aktier direkt (eller andra värdepapper). Vår tro på Opti är att fonder passar de flesta vanliga sparare bra. Men i slutändan beror det på hur mycket tid du vill och kan lägga, inte minst för att uppnå samma riskspridning som fonder ger nästan automatiskt.

På återseende,
Jonas

PS. Tycker du att vi gör något bra? Berätta gärna för andra och följ oss på Facebook och Twitter DS.