Ladda ner

2019 i backspegeln, 2020 i kristallkulan

Med året avslutat är det dags att titta tillbaka. Vad hände med ekonomin under 2019? Var det rätt att investera pengarna man sparat eller skulle man ha haft dem i madrassen? Och hur gick det för dig som lagt ditt sparande i en Opti-portfölj?

Här kommer en sammanfattning av året som gått, och en liten blick in i kristallkulan för 2020.

Året som gick
Låt oss börja med december, en månad som blev en stark avslutning på ett starkt år. Det beror delvis på att många investerare fortsatte att köpa aktier och andra riskfyllda tillgångar trots höga värderingar, eftersom de helt enkelt inte ser några alternativ. Räntorna på säkra tillgångar är ju fortfarande väldigt låga. Under månaden valde dock Riksbanken att höja reporäntan något, till noll procent. Fortfarande en mycket låg nivå alltså. Och det var dessutom ett ganska väntat beslut, så därför påverkade det inte de svenska marknaderna särskilt mycket (det var, på finanssvenska, redan inprisat).

När vi höjer blicken och ser tillbaka på 2019 som helhet kan vi konstatera att aktiemarknaderna runtom i världen utvecklades mycket starkt. Ett antal börser, mest noterbart de svenska och de amerikanska, nådde nya rekordnivåer. Sett till industrier på global nivå så utmärkte sig bland annat teknologisektorn, där de stora amerikanska techjättarna fortsatte att ånga på. På hemmaplan blev det ett bra år för till exempel fastigheter och verkstadsbolag.

Men 2019 handlade om mer än bara aktier! Även räntemarknaden har gått starkt framåt. Globala obligationer utgivna till hög ränta – så kallade high yield-obligationer – har utvecklats bäst. Och det slutar inte där, även priserna på många olika viktiga råvaror har utvecklats starkt under året.

2019 var även året då vi på Opti blev först i Sverige med att lansera hållbara portföljer! Sedan februari 2019 kan du starta ett smart sparande som både är bra för din ekonomi och för vår planet. 🙌

Opti-portföljernas utveckling
Du som sparar i en Opti-portfölj har varit investerad i alla dessa tillgångar som utvecklats starkt (förutom våra maximalt hållbara portföljer, som inte innehåller råvaror, men då har du istället haft mer aktier). Oavsett portfölj så har det gett dig en bra värdeutveckling för året. Utvecklingen har dessutom varit rätt så stabil, det tack vare den ovanligt höga riskspridningen i portföljerna och att flera av tillgångarna gått såpass bra.

Alla portföljer har ökat i värde, och alla har haft en bra värdeutveckling i förhållande till den risk som de har. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): +12,5 % under 2019
Opti 9 (högst risk): +26,3 % under 2019*

Utvecklingen är såklart efter alla avgifter, och inkluderar värdeökning från det jobb vi gjort åt dig med att rebalansera din portfölj (hämta hem vinster och återinvestera dem i det som är billigare), att löpande hitta bättre fonder i varje kategori, med mera. Vi hoppas att du är nöjd!

Året som är framför oss
När vi nu blickar in i 2020 och försöker spå ekonomin i kristallkulan så finns det saker i både den positiva och i den negativa vågskålen.

På plussidan väger fortsatt låga räntor tungt: Centralbankerna världen över fortsätter att försöka öka efterfrågan genom att ha låga räntor och genom att använda andra, mer ovanliga åtgärder. Något som i förlängningen borde vara positivt för tillväxt och värderingar av olika tillgångar, som till exempel aktier. Centralbankernas stimulans utgör en motkraft mot den något svagare ekonomiska utvecklingen i världen, konjunkturen, som tynger den negativa vågskålen. På minussidan står även växande handelshinder såsom höjda tullar, vilket är negativt för handeln och i förlängningen ekonomin. Dessutom har den senaste utvecklingen i Mellanöstern ökat den geopolitiska oron.

Men varken vi, eller någon annan expert, vet vilken av vågskålarna som kommer att väga tyngst 2020. Så i vanlig ordning är det klokaste rådet att inte satsa för mycket på bara en sak, utan att sprida sina ägg i många olika korgar.

Det kan du till exempel göra med en ovanligt bred Opti-portfölj som både ger dig ägande i tusentals aktier i bolag från hela världen, mängder med olika räntepapper av olika typ och alla stora råvaror. Det sprider riskerna, vilket är lämpligt vid en oviss framtid där vi bland annat har ett amerikanskt val på horisonten.

Är det dags för dig att komma igång med ett smart sparande, eller öka på ditt befintliga? Vi finns här när du är redo!

Och även 2020 kommer vi såklart utveckla Opti-appen i hög takt, för att fortsätta erbjuda ett smart – men ändå enkelt – sparande i världsklass. Vi ser fram emot året vi har framför oss, och är tacksamma för att ha just er med på resan – tack för alla förbättringsförslag och allmänt påhejande under 2019! Nu kör vi – igen.

Allt det bästa,
Ann, Jonas & hela Opti-teamet


* Uppdaterad 2020-01-17: Sa tidigare 25,2 %, vilket berodde på en överräkning av kostnader.


Kom bara ihåg att det i slutändan är smart matematik, inte magi. Historisk värdeökning är inte en garanti för framtida värdeökning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in.