Ladda ner

Ett bättre sparande, ett hållbart sparande

Äntligen är de här!

Vi är väldigt glada och stolta över att vara den första (och hittills enda) digitala spartjänst att erbjuda hållbara portföljer! Det är något vi sett fram emot länge, och som vi vet att många av er väntat på.

Arbetet med att ta fram de här hållbara portföljerna har tagit lite längre tid än vi hoppats på, mycket på grund av att det bara finns några få standardiserade mått på hållbarhet för fonder, och vi vill vara säkra på att alla de fonder vi inkluderar i de hållbara portföljerna verkligen förtjänar att finnas där.

Vi vill att bolagen som fonderna investerar i ska ta ansvar genom att jobba med etik, sociala frågor och en ansvarsfull bolagsstyrning, och att de begränsar sin negativa påverkan på miljön och den globala uppvärmningen (Detta kallas ”ESG”, på engelska Environmental, Social and Governance).

Opti har alltid haft ett hållbarhetstänk i skapandet av våra portföljer, och även nu när du kan välja att specifikt investera hållbart kommer våra ”normala” portföljer präglas av vår grundläggande vilja att tänka och verka hållbart. Vi har lagt till de extra och maximalt hållbara portföljerna för att kunna ger er möjligheten att ta ett ytterligare steg och göra ännu mer.

Våra extra hållbara portföljer kommer aktivt välja hållbara alternativ, så kallade SRI-fonder, i de fondkategorier där de finns. I våra maximalt hållbara portföljer har vi dessutom exkluderat råvaror och försökt göra portföljerna så fossilfria som är möjligt.

Att välja ett hållbart sparande är att göra ett aktivt val för att hjälpa världen bli lite bättre. Våra portföljer med extra eller maximal hållbarhet innehåller inte bara fonder som uppfyller hållbarhetskriterier, vi har även lagt till fonder med ett nytt tillgångsslag: gröna obligationer. De här obligationerna är lån till företag eller projekt som är öronmärkta för miljöfrämjande arbete. Det innebär att du genom att ha de fonderna i din portfölj bidrar till projekt som förbättrar vår miljö.

Men hållbarhet handlar inte bara om att tänka på och hjälpa miljön, vi tycker också det är viktigt att de fonder vi rekommenderar aktivt väljer bort bolag vars huvudverksamhet är produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen. Vissa av fonderna väljer även aktivt in bolag med höga hållbarhetsbetyg.

De fonder vi har i våra portföljer, oavsett hållbarhetsnivå, undviker dessutom att investera i bolag som bryter mot kränkningar av de internationella normerna kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Alla våra portföljer utgår från vår grundläggande investeringsfilosofi, och inkluderar de tillgångsslag som är viktiga för att sänka risknivåerna och höja den förväntade avkastningen. Men det ger också en bra känsla att veta att pengarna växer samtidigt som de hjälper till att skapa en bättre värld, eller hur?

Vill du veta mer? Fortsätt gärna läsa här.

För ett bättre och mer hållbart sparande!
// Opti-teamet