Ladda ner

Höstrusk på börsen, trots det stabila Opti-portföljer

Hösten har inneburit lite oro på världens börser, och oktober blev en månad med fallande börser. Världsindexet MSCI World (i USD) – snittet av de flesta aktier i utvecklade ekonomier – gick ner hela 6,9 %.

Opti-portföljerna klarar svängningarna bättre, det tack vare den ovanligt höga riskspridning som du får i dem. Vår portfölj med högst risk, Opti 9, gick ner 4,2 % i oktober, och lågriskportföljen Opti 3 gick ner så lite som 2,2 %. Riskspridning – dvs diversifiering – funkar även när börsen skakar, helt enkelt!

Opti riskspridning portfölj

Något som gör oss ännu mer glada är att se att ni som är kunder hos oss tänker rätt och gör som proffsen: Ni håller fast vid er långsiktiga strategi, och faller inte offer för kortsiktig rädsla. För även under en skakig månad som oktober så höll ni er från att göra stora uttag, och många passade till och med på att investera mer nu när börsen var något billigare. Bra jobbat!

Så vad beror då den skakiga börsen på, om vi ska försöka lära oss lite? Vi ser flera orsaker till att börserna är oroliga: I många länder är det politiska läget osäkert, handelskriget mellan USA och Kina börjar ge effekt, Italiens utveckling skapar oro i Europa och spänningarna runt Saudi-Arabien har ökat. Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet var mestadels bra, men det räckte många gånger inte för att ge en uppgång. Istället tog oron för en svagare ekonomisk utveckling framöver överhanden. Sammantaget har detta skapat högre osäkerhet, som fått till följd att volatiliteten, dvs börsens rörelser både upp och ner, har ökat rejält.

Ser man över en längre tidshorisont är det intressant att se att stora bolag har haft det betydligt mer utmanande än småbolagen de senaste åren. På svenska börsen har storbolagsindex i princip varit stillastående de senaste knappa fyra åren, medan de mindre bolagens kurser fördubblats.

Just på grund av detta är det så viktigt att välja breda fonder, som även inkluderar småbolagen. Det är något som vi på Opti lägger stor vikt vid i våra portföljer, så att du som kund inte behöver fundera på detta. En Opti-portfölj ger dig småbolag över hela världen, men även investeringar i andra tillgångar än bara aktier; råvaror och tre sorters räntor. Det ger en ovanligt hög riskspridning.

Så sitt lugnt i båten och tänk långsiktigt! Vi tar hand om dig och ditt sparande, genom alla årstider och i alla typer av marknader.

Mvh,
Ann & Jonas