Ladda ner

Insättningsgarantin: En missförstådd självklarhet

En av de vanligaste frågorna vi får, och något som många tycker är viktigt när de väljer hur de ska investera sina pengar, är om den statliga insättningsgarantin gäller för insättningar via Opti.

Svaret på detta är såklart att ja, det gör den. Men vad innebär detta i praktiken? Och är det frågan som egentligen bör ställas? Förhoppningsvis kan vi ge lite mer klarhet i det här.

Vi på Opti, precis som de flesta andra aktörer på marknaden, har självklart insättningsgaranti på de pengar som sätts in via vår app. Det, och ibland investerarskyddet, är något som många skryter med i sin marknadsföring. Men vad betyder det egentligen?

När du påbörjar ett sparande genom Opti-appen, eller gör en ny insättning i en av dina portföljer, sätts dina pengar först över på ett klientmedelskonto hos Danske Bank (banken som Fondab, vår leverantör av konton, använder sig av) innan de investeras. Där omfattas de av den danska insättningsgarantin på 100 000 euro (för svenska banker är summan 950 000 kr), och är åtskilda från bankens egna tillgångar. Det sistnämnda innebär att pengarna är skyddade om Danske Bank till exempel skulle gå i konkurs.

Vad som omfattas av insättningsgarantin är alltså pengar, inte fonder. Om garantin skulle bli aktuell (vilket är mycket osannolikt) är det innan handeln av dina fonder påbörjats. Det här gäller inte bara för oss, utan alla med liknande tjänster.

Men mina fonder då? Är de inte skyddade alls?

Självklart är de det, men inte via den statliga insättningsgarantin. Innehavet är istället tryggat genom ett utarbetat regelverk som innebär att fonderna inte ses som en del av varken fondbolagets eller förvaringsinstitutets (fondbolagets banks) kapital, de är ”paxade” av dig och kan inte användas för att betala deras skulder om de till exempel skulle gå i konkurs. Värdet på fonderna påverkas heller inte av varken fondbolagets eller bankens ekonomi, utan bara av värdet på aktierna och de andra tillgångar som fonden består av. Detta innebär också att det inte finns någon beloppsgräns på skyddet, utan hela ditt innehav är helt separerat från ett eventuellt konkursbo.

Investerarskyddet då? Det gäller för ditt fondinnehav och är en garanti som ger skydd upp till 250 000 kronor om banken eller värdepappersbolaget i en konkurs skulle på något sätt orsaka dig ekonomisk skada. Men eftersom ditt innehav är helt separerat från bankens/värdepappersbolagets blir det en annan fråga eftersom pengarna redan är skyddade (som beskrivits ovan). Investerarskyddet blir istället aktuellt om banken till exempel gör något brottsligt.

Men själva fonden då, kan den gå i konkurs?

Kort svar: Nej, det kan den inte. Ett fondbolag eller förvaringsinstitut kan gå i konkurs, men i så fall övertas fonden av någon annan. Om det av någon anledning inte är möjligt upplöses istället fonden och andelarna (din och de andra spararnas delar av fonden) delas ut till er som ägare.

Det måste påpekas att det är väldigt ovanligt att fondbolag eller förvaringsinstitut går i konkurs.

Det finns så klart en risk i alla investeringar, pengar som du sparar i fonder kan i slutändan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det beloppet som du sätter in. Men de kan inte bara ”försvinna” på vägen, pengarna är lika säkra hos oss som de är på banken.

Vill du läsa om detta mer ingående finns information tillgänglig hos Riksgälden.

Det här kanske var lite långtråkig information, men ack så viktig. Och som vi alla vet, knowledge is power!

//Daniel