Ladda ner

Intervju med Emma Sjöström: Expert på hållbart sparande

Hållbart sparande är ett begrepp som bara blir mer aktuellt. Men vad innebär det egentligen, och varför ska man spara hållbart? Vi har frågat Emma Sjöström, som forskar inom hållbar finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

--Spara hållbart kan man egentligen göra av flera olika anledningar, berättar Emma.
Det kan vara ett sätt att minska risken i sparandet, eller att öka värdet.
Spararen kanske vill påverka en miljömässigt och socialt hållbar utveckling via sitt sparande, eller också vill hon eller han inte befatta sig med vissa verksamheter, oavsett om placeringsvalet har någon påverkan eller inte.

Från början innebar hållbart sparande främst att utesluta placeringar i företag som sysslade med vissa verksamheter, som till exempel vapen eller tobak. Det här kallades negativ screening. Senare började man mer och mer gå mot positive screening, ett sätt att plocka de bolag till portföljen som man tycker presterar bra på hållbarhetsområdet.

Vad blir nästa steg, tror du?

--Jag tror att det blir att man fokuserar mer på vilken miljö- och social påverkan placeringsverksamheten haft i den reala ekonomin. Spararna vill veta vilken skillnad deras sparande gör, och branschen har svårt att svara på det idag, eftersom det är svårt att mäta. Jag förutspår också ett växande intresse för hållbarhet inom andra tillgångsslag än noterade aktier.

Kan du ge några exempel?

--Förvaltare kan ta fram nya slags sparprodukter, till exempel kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sedan finns gröna obligationsfonder, och även sociala obligationer är på gång. I de fallen kan man visserligen inte påverka på en bolagsstämma, men en dialog är ändå fullt möjlig att ha. Och vad gäller räntepapper kan det faktiskt vara ett mer kraftfullt sätt att påverka än via sitt aktieinnehav. Där är det ju tydligt hur kapitalkostnaden påverkas om investerare drar tillbaka sitt intresse.

Men hur ska en passiv indexförvaltare kunna spara hållbart? De kan ju inte välja vilka bolag som ska ingå i portföljen.

--Nej, men då blir det viktigare att arbeta med just påverkansarbete, direkt gentemot bolagen. Det kan vara okej att ha en miljöbov i portföljen, om man använder sin röst för att påverka dem att bli bättre. Det finns lite olika verktyg för det, som många kapitalförvaltare använder.

Emma betonar att man inte behöver göra avkall på en god avkastning för att man väljer att spara hållbart.
-- Forskningen visar att det i allmänhet inte alls straffar sig. Dessutom kan man utgå från att det blir allt mer reglering kring de här frågorna i framtiden. Då verkar det sannolikt att bolag som är väl positionerade för en omställning till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle kommer att vara vinnare på sikt. För att ta ett exempel: Många länder har planer på att förbjuda bensindrivna bilar. Då vill man inte sitta med ett bilföretag i portföljen som inte har alternativa lösningar på ritbordet.

Från vissa håll sägs det att det är mycket viktigare att vi pensionssparar hållbart än att vi minskar på flygtimmarna, äter ekobananer och cyklar till jobbet. Stämmer det?

--Nej tyvärr helt vilseledande! Om du säljer dina aktier i ett oljebolag går inte utsläppen av växthusgaser automatiskt ner; och att flytta pensionen kan inte kompensera för vårt flygande. Men att spara hållbart är viktigt av andra skäl. Inte minst gör konsumenttrycket att kapitalförvaltare och kapitalägare får ännu mer eld i baken gällande hållbarhetsarbetet. Jag skulle råda alla att ställa frågor till sin bank och sina rådgivare: Hur förvaltas kapitalet i fonderna med tanke på hållbarhet? Det signalerar att frågan är viktig.

Det finns en rik flora av olika hållbara fonder numera. Hur ska man hitta rätt?

--Ja, de är inte alltid det enklaste. För det första är det inte lätt att veta vad som är ett bra hållbarhetsarbete. Är det bättre att utesluta miljöförstörande sektorer, eller att äga och försöka påverka, till exempel? Min filosofi är ganska pragmatisk. Jag vill gynna de fondbolag som tar frågan seriöst och som kan översätta vad omställningen till ett hållbart samhälle betyder för fondförvaltningen både på kort och lång sikt.

Hur tänker du kring dina egna investeringar?

--Jag fondsparar mest, eftersom jag inte har varken tid eller intresse att följa enskilda bolag. Jag har ett ganska traditionellt upplägg med en mix av räntor och aktier. Både Sverige och globalt och lite tillväxt. Men jag har sett till att byta ut mina gamla ”vanliga” fonder mot hållbara alternativ, och försöker förstås också att undvika höga avgifter. Och så har jag kryddat det hela med en fond som satsar på förnybar energi, och även en crowdfundinglösning som finansierar solenergi på landsbygden i Afrika. Jag skulle gärna lägga till fler sparprodukter som är inriktade på att stödja omställningen till ett hållbart samhälle. Och när det gäller sparandet till barnen känns det helt självklart att välja ett hållbart sparande!

Här kan du läsa fler artiklar och intervjuer.