Ladda ner

En stark start på året

Vad hände på världens börser i januari och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de har påverkat Opti-portföljerna.

Med fortsatt massiva ekonomiska stimulanser från centralbanker och politiker världen över så går vi starka in i ett nytt år. Eller i alla fall dopade. För hur stark är egentligen världsekonomin? Och hur ska man mäta och tänka efter ett så exceptionellt år som pandemiåret 2020? 🤔

Världsekonomin beräknas ha krympt med hela −4,3 % under 2020, en historiskt mycket svag siffra. Vad experterna nu förväntar sig är en snabb och stark återhämtning. Denna optimism märks också i att aktiemarknaderna har tagit igen hela vårens fall och idag står på högre nivåer än för ett år sedan.

Både bolag och börser började året starkt, likaså råvaruhandeln. Detta märktes även i Opti-portföljerna som steg med mellan 0,5 och 2,5 %, trots en medioker månad för ränteinvesteringar.

Men i vilket skick är egentligen världsekonomin och vad kan vi vänta oss av våren? Låt oss titta djupare.

Bolagen – stabila eller dopade?

Vi är just nu inne i börsbolagens rapportperiod för det fjärde kvartalet, där de även redovisar helåret 2020. Vi får alltså se bolagens facit både för årets slut och för året som helhet.

Vad vi fått se hittills är helt ok. De bolag som har rapporterat visar på ekonomisk återhämtning. Allt fler av dem börjar också betala utdelningar igen (när de delar med sig av sin vinst till dig som aktieägare), något som många avstod ifrån 2020. Det är ett gott tecken.

För många bolag ser året som helhet ut som ett ganska odramatiskt år, men alla vi som var med vet att många egentligen hade ”nära-döden-upplevelser” under våren. Länders och centralbankers stora ekonomiska stimulanser, stödprogram och låga räntor verkar dock ha lyckats lägga grunden för den återhämtning som vi nu ser.

En viktig fråga är dock om bolagen har återtagit sin styrka på riktigt, eller om de är tillfälligt dopade av stimulanserna. Det är för tidigt att säga. Det är också värt att påminna oss om att återhämtningen är långt ifrån jämnt fördelad. För som vi skrev om i vårt årsbrev för 2020 har kontrasterna sällan varit så stora mellan vinnare och förlorare som de är idag.

Så positiva tecken för bolagen – but the jury is still out.

Börsen började med ett lyft

Om vi blickar vidare från själva bolagen, och mot de finansiella marknaderna där deras aktier handlas – den så kallade ”börsen” – så är 2020:s nedgångar för det mesta redan återhämtade. Det nya året har nämligen börjat i samma positiva anda som det förra slutade.

Trots turbulensen kring presidentskiftet i USA nu i januari har börserna börjat året med stigande kurser, något som också har avspeglat sig i Opti-portföljerna. Aktier har överlag börjat året bra, där aktier i småbolag och på tillväxtmarknader gått extra starkt.

Just tillväxtmarknader är spännande att titta lite närmare på. Dessa marknader har haft det lite motigt i flera år, medan främst USA stuckit ut som den starkaste aktiemarknaden. Vad vi nu tycker oss se är ett skifte. Investerare börjar uppmärksamma att flera av de mer utvecklade länderna har en hög (och ofta ökande) skuldsättning och på många håll även en hög arbetslöshet och en medioker tillväxt. Det samtidigt som till exempel Kina växte även 2020, ett år då i princip alla andra länder såg sina ekonomier krympa.

När konjunkturen nu får lite ny fart gynnas i många fall just tillväxtmarknaderna av detta, och de har dessutom värderingsnivåer som ser attraktiva ut. Om trenden fortsätter så vore det även positivt för Opti-portföljerna, som ger dig som investerare ägande i uppemot 1 000 stycken aktier i olika spännande bolag noterade på börser i olika tillväxtmarknader.

Opti-portföljerna i januari

Årets första månad blev som sagt stark för aktier i småbolag runt om i världen samt aktier i tillväxtmarknader, som steg +4 respektive +5 %. Även aktier i svenska företag gick starkt med +4 % och aktier i bolag från övriga utvecklade länder såg ett svagt lyft om +1 %.

På räntesidan såg vi istället en kräftgång, med resultat runt nollan eller strax därunder. Råvaror såg däremot ett starkt lyft under månadens första halva och steg +6 % i januari som helhet.

Dessa resultat gjorde att samtliga Opti-portföljer utvecklades positivt, där portföljerna med högre andel aktier och råvaror steg mest.

Som exempel:
Opti 3: +0,7 % (+0,7 % i år)
Opti 9: +2,5 % (+2,5 % i år)

En bra start på året helt enkelt 💪

Februari, vad kan vi vänta oss?

Vi har nu en intensiv rapportperiod framför oss, där allt fler bolag kommer visa oss sina facit för 2020. Samtidigt rivstartar en ny mer progressiv amerikansk president sitt ämbete och världen väntar på att vaccindoser ska distribueras snabbt och effektivt.

Som vi dagligen kan läsa finns det dock fortsatt osäkerhet rörande vaccinleveranser och vilka lockdowns världen behöver leva med tills dessa är stabila. På kort sikt är världen inte nödvändigtvis lika förutsägbar som vi skulle vilja och på Opti följer vi allt med lupp för att hela tiden kunna ge dig så bra förvaltning, råd och tips som möjligt.

Men vi kan alla finna lugn om vi höjer blicken lite, så låt oss göra det tillsammans: Trenden för antal smittade och döda ser allt bättre ut. Flera vaccin är redo att distribueras as we speak. Ekonomin har klarat en förvånansvärt hård smäll förvånansvärt bra. Och ett normalt liv finns inom räckhåll. Vi ska bara undvika misstaget att börja gissa exakt när det sker och lugnt lita på att det sker.

Det kan också vara tryggt att veta att om du blir Opti-kund så kommer du ha ett sparande som är redo för både återhämtning och eventuella dippar på vägen. Och med ett månadssparande kan du själv jämna ut en lite guppig väg.

Resten tar vi hand om. 🙌

Onwards and upwards!
Jonas, Ann och hela Opti-teamet


Kom ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.