Ladda ner

Så fungerar det när vi investerar i fonder åt dig

När du sparar via Opti-appen investerar vi dina pengar i en noga genomtänkt kombination av fonder. Det är din Opti-portfölj. Vi väljer objektivt ut de mest prisvärda fonderna bland de tusentals som finns i Sverige och sedan byter vi ut dem när vi hittar bättre alternativ. Nu ska jag berätta vad som händer bakom kulisserna när du månadssparar i din Opti-portfölj, eller gör en engångsinsättning i den.

Det första vi gör är att meddela de olika fondbolagen som förvaltar de olika fonderna i din portfölj att vi tänker köpa andelar i dem åt dig.

Du kan se exakt vilka fonder du har i din Opti-portfölj just nu genom att gå in i appen, välja din portfölj och sedan gå ner till ”Portföljens innehåll”. Där klickar du på ”Detaljer”. Sedan kan du under respektive tillgångsslags rubrik (”Aktier”, ”Räntor” och ”Råvaror”) se exakt vilka fonder du äger inom just det tillgångsslaget.

Sätter du till exempel in 2 000 kronor meddelar vi fondbolagen att du vill köpa andelar i deras fonder för summor som speglar hur många procent de fonderna står för i din Opti-portfölj.

När man köper värdepapper i Sverige som till exempel andelar i fonder, gör man det till en viss kurs, som kallas NAV (och är en förkortning av det engelska ordet net asset value).[1] Kurserna på de flesta fonder ändras en gång per dag.[2] Hur hög kursen hos fonden är en viss dag beror på hur mycket värdepapperna i fonden (t.ex. aktierna i en aktiefond) är värda just den dagen. Har börsen gått upp mycket den senaste dagen är kursen hos en aktiefond i allmänhet högre än den var dagen innan. Den kurs man köper till, styr sedan hur många andelar i fonden man får. Om kursen i en aktiefond till exempel är 200 kronor per andel, får du 1,55 andelar om du köper 310 kronor (310 kr / 200 kr = 1,55 andelar).

Det klockslag du sätter in pengar i din Opti-portfölj styr vilken dags kurser vi kommer att köpa de olika fonderna åt dig till. Sätter du in pengar före klockan 09:00 på morgonen köper vi de flesta av fonderna till morgondagens kurser (samma sak gäller när du månadssparar). Gör du din insättning senare än så, till exempel klockan 09:15, köper vi fonderna åt dig till kurserna en dag längre fram i tiden.[3] Du kan se exakt vilken dags kurser dina fonder är köpta till genom att gå in i appen, välja din portfölj och sedan trycka på ”Händelser”. Därefter klickar du på den insättning du vill veta mer om (till exempel den senaste) och sedan kan du klicka på den eller de fonder du vill se kursen för (under varje fond ligger ditt kvitto för köpet, som heter ”avräkningsnota”, där det står exakt vilken kurs vi köpte just den fonden åt dig till).

Efter att fondbolagen har fått reda på att vi vill köpa andelar i deras fonder åt dig vill de ha betalt för dem. Då drar vi pengar från det bankkonto du kopplat din Opti-portfölj till (som du ser under ”Inställningar” i appen). Sedan mellanlandar de pengarna på ett konto hos vår bank där de fördelas ut på de olika fondernas konton, som betalning för dina nya andelar i fonderna. Överföringen från din bank till vår bank går via Bankgirot.

När pengarna är inne på fondernas konton meddelar fondbolagen oss att de har registrerat att du är ägare av de nya andelarna i deras fonder. Då noterar vi det på ditt konto (som i de flesta fall är ett investeringssparkonto eller ”ISK” som det brukar förkortas) och visar det för dig i appen och du ser att värdet på din portfölj har ökat med storleken på din insättning. Hela processen tar tre till fem vardagar. Varken fondbolagen eller bankerna arbetar på helgerna, så gör du insättningen på lördag eller söndag får de reda på det först på måndag morgon. För de flesta fonder i din portfölj kan man sammanfatta processen så här:

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4–5
Du sätter in pengar, t.ex. i samband med att du månadssparar. Pengar dras från ditt bankkonto.

De flesta fonder köps (några köps en dag senare).
Ditt ägande i fonderna registreras hos fondbolaget. Ditt ägande i fonderna registreras på ditt konto (ISK).

Hoppas det förklarar lite bättre hur det fungerar.

Ha en fortsatt fin dag!

/Anders


  1. NAV är fondens kurs som man köper eller säljer den till. Kurserna för de flesta fonder beräknas av fondbolagen varje dag. Så här ser beräkningen ut:

    NAV = (Värdet på fondens tillgångar – Värdet på fondens skulder) / Antalet andelar

    Fondens tillgångar är värdepappren i fonden, till exempel aktierna i en aktiefond. Fondens skulder är till exempel förvaltningsavgift till fondbolaget och uttag från investerare. ↩︎

  2. Många andra värdepapper köper man till en kurs som ändras kontinuerligt under dagen. ↩︎

  3. Anledningen till den förskjutningen är att vi bara köper och säljer externa fonder åt dig. Vi förvaltar inga egna fonder. Det gör att det tar en dag extra jämfört med vad du är van vid hos din bank, som ofta vill att du ska köpa bankens egna (interna) fonder. ↩︎