Ladda ner

Napoleons tips om det blir recession

Som en härlig kontrast till de senaste månaderna bjöd juli istället på en uppgång för både aktier och ränteinvesteringar, vilket gjorde att alla Opti-portföljer lyfte rejält.

Men varför lyfter börserna när världen drabbas av stora räntehöjningar, samtidigt som vi ser ingen eller till och med negativ tillväxt i många länder? Det tillsynes konstiga (men faktiskt fullt logiska) svaret är att vissa dåliga nyheter är bra nyheter just nu.

Det större problemet i världsekonomin i dagsläget är nämligen inflationen (att priset på saker ökar), inte tillväxten. Centralbankerna höjer därför sina räntor för att försöka minska inflationen. Och ett tidigt tecken på att de kanske lyckas är – du gissade rätt – att tillväxten sjunker. Att det nu faktiskt händer tolkar investerare världen över som ett gott tecken, för om inflationen kommer ner snabbt så kanske även tillväxten tar fart igen om något år eller så.

På sitt sätt är det alltså bra nyheter. Men för att vara nyktra: Vi pratar fortfarande om att många länders ekonomi troligen kommer att gå sidledes eller krympa framöver. Det kallas recession (eller, om det blir riktigt illa, depression). Och när ekonomin går dåligt så är det fortfarande mer troligt med nedgångar på börsen.

Så, låt oss prata om elefanten i rummet. 🐘

Om många nu tror att ekonomin är på väg in i recession och börserna därför kan gå ner mer… borde man då inte sluta investera och ta ut sina pengar, för att istället ha dem på bankkontot?

Man kan tro att så är fallet, men det spännande svaret är faktiskt nej!

Man förstår varför när man tittar på de senaste 120 åren av data: Även under perioder av recession så lönade det sig att fortsätta investera precis som vanligt, trots att ekonomin försvagades och börserna ofta gick ner. Att fortsätta investera genom en nedgång har nämligen också vissa fördelar, bland annat att man köper sina värdepapper ovanligt billigt, lite som om de vore på rea. Och at the end of the day så slår det bankkontot, stort.

Låt oss titta mer på varför det geniala är att bara fortsätta investera, även i tider av ekonomisk nedgång.

Geni, enligt Napoleon

Napoleon hade en ganska ovanlig definition av vem som är ett militärt geni. Det var ”personen som kan fortsätta göra en sak med genomsnittligt resultat när andra runt honom beter sig som galningar”.

Vår tvärhandshöga fransman hyllade alltså inte de som på slagfältet kunde fatta ovanligt smarta eller snabba beslut. ”Genierna” var enligt honom istället de människor som kunde göra helt vanliga saker med helt vanliga resultat, även när andra runt dem började få panik.

Om Napoleon hade varit en investerare hade han troligen lyckats bra. Definitionen av geni är nämligen densamma här, skulle vi påstå.

Perioder av uppgång är viktiga för att växa våra pengar. Men det är perioderna av nedgång som avgör om vi får behålla värdeökningen eller inte. Och här kommer twisten; det gör man inte genom att försöka vara ”smart” och sälja av sina investeringar i nedgången.

Det smarta är istället att göra det lata: Att behålla sina investeringar, och fortsätta att investera mer. Att fortsätta göra det vanliga helt enkelt, även när nedgången gör folk omkring oss lite galna.

Den aktiva, den ängsliga och den lugna

Låt oss visa i siffror hur det lönar sig att fortsätta investera som vanligt i såväl uppgång som nedgång.

Vi utgår från den amerikanska ekonomin, och tänker oss att vi har tre (rätt långlivade) personer som investerar mellan år 1900 och 2019. Under dessa 1 428 månader var ekonomin i recession en bit över 300 månader – ungefär 22 % av tiden.

Alla våra tre investerare vet att man inte kan tajma börsens toppar och dalar, och att man brukar förlora pengar om man försöker. Men två av dem tänker att de ändå kan klara sig bättre än snittet genom att flytta pengarna till bankkontot när det formellt är recession (BNP har fallit två kvartal i följd), för att sedan investera pengarna igen när ekonomin börjar växa.

Alla tre personer investerar exakt lika mycket, 10 kronor per månad, och i exakt samma saker (i ett brett amerikanskt aktieindex och ibland på ett bankkonto, se nedan).

Låt oss först titta på deras tre olika strategier, och sedan på hur det gick för dem.

🏃‍♀️ Ada den aktiva investerar 10 kronor per månad i ett aktieindex när ekonomin växer. Så fort ekonomin går in i en recession säljer hon sina investeringar, flyttar pengarna till bankkontot och sätter istället in sina 10 kronor per månad där istället. Direkt när recessionen är över så återinvesterar hon alla pengar i aktieindexet igen, och fortsätter investera sina 10 kronor per månad där igen.

😨 Bianca den ängsliga investerar precis som Ada utifrån om det är recession eller inte, men med en fördröjning på sex månader då hon reagerar först när löpsedlarna blir tillräckligt nattsvarta. Hon investerar samma 10 kronor per månad i samma aktieindex, men säljer sina investeringar och flyttar pengarna till sparkontot först sex månader efter recessionen kommit, och även återinvesterar dem igen först sex månader efter den är över.

🧘‍♀️ Clara den lugna vill göra annat i livet än att pilla med investeringar och följa ekonominyheter. Hon investerar 10 kronor per månad i samma aktieindex, men helt oavsett om ekonomin växer eller är i recession. Hon tar alltså aldrig ut pengarna till bankkontot.

1 428 månader, 14 280 kr investerat per person, tre olika strategier. Hur mycket hade då våra tre investerare haft på sista dagen?

  • Ada den aktiva hade haft 2,6 miljoner kronor
  • Bianca den ängsliga hade haft 2,3 miljoner
  • Clara den lugna haft haft 4,4 miljoner

Clara vinner. Överlägset.

At the end of the day har alltså personen som inte försöker anpassa sina investeringar efter hur ekonomin går nästan dubbelt så mycket på kontot som de som gör det. Trots att alla tre har investerat lika mycket pengar och i samma sak.

I kontrast till vad många tror (och gärna predikar) så lönar det sig alltså inte att vara aktiv och ”smart” genom att försöka tajma marknaden eller ekonomin. Det som lönar sig är att göra det enkla: att bara fortsätta.

Därför vinner den som inte gör något

Det finns flera anledningar till att den som fortsätter investera genom såväl nedgång som uppgång lyckas bättre än den som försöker anpassa det efter hur ekonomin går.

En anledning är att en del av nedgången redan har skett när Ada och Bianca säljer, och att en del av uppgången redan skett när de sedan köper in sig igen. Men som vi redan berört är forskningen glasklar på att det inte går att tajma börsens toppar eller dalar. Det här är iallafall en tydlig strategi för att försöka undvika det värsta av fallet, det får man ge dem.

En annan anledning är att Clara fortsätter att investera mer i värdepapper genom de börsnedgångar som sker. Det innebär att hon köper in sig på relativt lägre priser, lite som om det vore rea. När börserna sedan börjar gå upp igen så ger detta en bra skjuts, för hon äger fler av samma värdepapper än sina vänner.

Sammanfattningsvis är Claras genidrag att, precis som Napoleon, fortsätta göra den vanliga saken. Trots att folk runt henne agerar lite galet på grund av deras rädsla för fallet som kanske kommer.

Marknaderna i juli

Juli blev som sagt en mycket bra månad för marknaderna. Samtliga tillgångsslag ökade. Aktiemarknaden steg stort med +6,6 %, räntemarknaden med +2,4 % och råvaror med +0,9 %.

Det gjorde även att Opti-portföljerna lyfte rejält. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): +4,2 % (−8,2 % i år)
Opti 9 (hög risk): +5,3 % (−5,2 % i år)

Hurra! Nedgången är över och nu är det smooth sailing härifrån? Nej, så lär det inte bli. 🙂

Som vi skrev om tidigare lyfter börserna för att risken för en utdragen inflation minskat. Men vi har med stor sannolikhet fortfarande en recession framför oss. Under denna tid kommer börserna att skaka, och väldigt många kommer att prata väldigt negativt om ekonomin. Räkna även med många falska signaler om att återhämtningen påbörjats.

Vad som krävs från oss är inte en tro på att nästa månad blir bättre, utan inställningen att det kan vara skakigt en god tid framöver. Och att det är okej, för vi vet precis vad vi behöver göra för att få en bra avkastning: Ingenting.

Var ett geni: gör ingenting

En gammal talesätt bland piloter är att jobbet består av ”tusentals timmar av tristess som avbryts av tillfällen av skräck”. Att investera är lite samma sak.

Ungefär två tredjedelar av tiden går marknaderna upp lite. Ungefär en tredjedel av tiden går de ner lite. Och ibland faller (eller lyfter) de chockartat.

Genialitet då är att göra… precis samma sak som resten av tiden. Behåll dina investeringar och fortsätt månadsspara. That’s it! Tack för det, Napoleon.

Så fortsätt bara att göra den vanliga saken genomsnittligt bra, så kommer du att få en bättre avkastning än om du försöker tajma marknaden. Speciellt om människor runt dig skulle bli lite galna framöver. 🙂

Steady as she goes,
Jonas, Ann och resten av Opti-teamet


Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.