Ladda ner

Vad nedgång lär oss om uppgång

Visste du, att om man kollar på den långsiktiga avkastningen för en Opti-portfölj så kan man knappt se spåren av varken IT-bubblan eller Finanskrisen. De är bara små, små hack i kurvan (bilden kommer längre ner).

Det beror inte på att nedgångarna var små. Men de var små i jämförelse med den otroligt stora uppgång som man också var med på – iallafall om man höll huvudet kallt och fortsatte vara investerad även när det föll.

Vi tror, och allt pekar på, att det blir likadant även denna gång.

Börserna har haft ett tufft första halvår. Svenska börsen har tappat nästan −30 % och USA drygt −20 %[1]. Du som är Opti-kund har förvisso klarat dig mycket bättre; portföljen Opti 9 (högst risk) är ner ungefär hälften, −10 %, under samma period. Kanske är det en klen tröst. Kanske känns det tryggt och säkert att ändå veta om att man klarar nedgången ganska bra.

Närmar vi oss botten, eller ska marknaderna ner mer? I all ärlighet: Varken vi eller andra professionella investerare vet exakt när en vändning kommer att ske – när botten, eller för den delen en topp, är nådd. All forskning visar dessutom att man i snitt förlorar pengar på att försöka gissa (så gör inte det).

Men när man med ögon och algoritmer envist grävt ner sig i hundratals år av finansiell data så framträder också vissa slutsatser ur siffermyllret. Exakt NÄR något kommer att ske förblir oklart. Men man börjar känna sig ganska trygg med VAD som kommer att ske.

Så, vad kommer att ske? 🔮

Låt oss hoppa direkt till den enkla sanningen: Stora nedgångar följs av ännu större uppgångar. Och ju mer det fallit, desto mer troligt är det att uppgången snart kommer(!). Man vet bara inte när.

Om man lägger ihop dessa slutsatser, då förstår man även varför det är så viktigt att förbli investerad genom en nedgång. Som investerare har vi nämligen, i ett nötskal, två val:

🙀 Att sälja i nedgången garanterar dig just det – du var med på nedgången. (Det går som bekant inte att tajma toppen innan ett fall.)
💪 Att förbli investerad garanterar istället att du får vara med på den uppgång som vi vet kommer efter nedgången.

Det kan låta enkelt, men verkligheten är att de flesta investerares paradnummer är att göra exakt motsatsen: köpa på toppen och sälja på botten. Men inte ni som använder Opti, som lär er hur det egentligen funkar – bra jobbat!

Denna månad ska vi titta mer på hur historiska fall – och uppgångarna som följde efter dem – brukar se ut. Följ med.

Uppgångar slår nedgångar – stort

Mer än två hundra år av data från världens moderna börser har visat oss att det lönar sig att investera våra pengar. På lång sikt går marknaderna nämligen upp.

Historien lär oss även att det är naturligt med nedgångar på vägen, även ganska stora sådana. Problemet är att vi människor har en dålig vana att missförstå hur stora nedgångarna är i relation till uppgångarna. Och hur uppgångarna bygger på varandra för att över tid ge en riktigt god avkastning.

Det beror troligen på att nedgångarna ofta är snabba och oväntade, så de skapar ett känslomässigt avtryck i oss som vi sedan minns. Ett litet ”förlust-ärr”. Uppgångarna är istället långsammare och bygger på varandra, vilket gör att vi knappt märker hur stora de faktiskt blir över tid.

Låt oss titta på lite data. Här kan ni se en bild som visar avkastningen för vår portfölj Opti 9 (högst risk av de vi rekommenderar) om den hade startats 1 januari 1970. Vi har också lagt in markörer som visar när de största krascherna skedde under samma period.

Juli-2022-Opti-9-kriser-och-utveckling-sen-1970-1

Dessa kriser var ju enorma, varför är det så svårt att se hacken i kurvan?

Precis.

Historiens största krascher

Låt oss titta närmare på nedgångarna. Från 1970 till idag skulle Opti 9-portföljen (röd) ha haft tre ovanligt stora nedgångar på mer än −20 %: I samband med Oljekrisen 1973, IT-bubblans kollaps 2000 och Finanskrisen 2008:

Juli-2022-drawdowns-1

Som referens visar den blå ytan motsvarande nedgångar för Opti 1, vår portfölj med både lägst risk och förväntad avkastning. Som du kan se har portföljens risknivå stor påverkan på hur mycket den kan falla – lägre risk gör att nedgångarna blir mindre och kortare. Men avkastningen är i snitt även lägre.

Vi kan också se att den globala aktiemarknaden (grå) har haft både djupare och längre nedgångar än högriskportföljen Opti 9. Anledningen är i hög grad Opti-portföljens mycket högre riskspridning då den investerar i många fler (olika) saker. ”Diversification, it’s the only free lunch in investing”, som Nobelpristagaren Harry Markowitz så känt ska ha sagt.

Samtliga nedgångar inträffade i samband med stora, globala händelser som där och då verkade som att de hade förändrat världen och marknaderna i grunden. Men, i backspegeln: Det hade de såklart inte. Och så ej heller denna gång, tror vi.

Den stora uppgången som följer

När dammet väl lagt sig har kugghjulen alltid börjat snurra igen.

Som exempel: Under de tre år som följde Oljekrisen, Finanskrisen och IT-bubblan skulle Opti 9-portföljen ha stigit med mellan +40 % och +84 %. Det är, med historiska mått mätt, en väldigt bra avkastning.

Juli-2022-drawdowns-and-comebacks-1

Oftast vänder det när det ser som allra mörkast ut. Då börjar marknaderna helt plötsligt att stiga uthålligt. Ingen har klurat ut hur man vet när vändningen sker. Men vi har förstått att sannolikheten för att vändningen snart ska ske ökar desto djupare nedgången blir.

Alltså: Ju större fallet blivit, desto mer troligt är det att vändningen kommer och vi ser den starka uppgången vi pratat om.

Och därför borde vår vilja att hålla fast i våra investeringar faktiskt öka desto djupare en nedgång blir. Låt oss hjälpa varandra att komma ihåg det nästa gång som röda siffror eller svarta löpsedlar än en gång försöker oroa oss 🤝.

Marknaderna i juni

Sett till ekonomin som helhet bjöd juni inte på några stora överraskningar. Inflationen har fortsatt. För att motverka den har centralbanker världen över fortsatt att genomföra snabba och relativt stora räntehöjningar, så även i Sverige.

Det kan ta tid innan räntehöjningarna dämpar inflationen. Men som vi ser reagerar marknaderna desto snabbare, och mestadels negativt. Högre räntekostnader gör det nämligen dyrare att låna pengar, vilket i sin tur gör det dyrare att köpa saker och investera i ekonomisk tillväxt. Och aktiemarknaderna gillar tillväxt.

Ett undantag, och en potentiell ljusglimt, är faktiskt Kina. Där är i stället inflationen låg men tillväxten långsam. Det skulle kunna leda till ekonomiska stimulanser från staten, vilket kan påverka världsekonomin positivt.

Om vi zoomar in lite så var juni en månad när alla typer av tillgångar sjönk i värde. Det är mycket ovanligt, men händer ibland. Som ni kan se backade räntemarknaden med −1,7 %, aktiemarknaden med −4,3 % och råvarumarknaden med −13,5 %. Då ska man dock påminna sig om att råvaror är den enda tillgången som fortfarande är plus i år med +17 %, och som gått upp närmare +60 % på tre år – överlägset bäst av alla typer av tillgångar.

Juli-2022-utveckling-tillga-ngsslag-1

Som ett direkt resultat av det backade även Opti-portföljerna. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): −4,5 % (−12,4 % i år)
Opti 9 (hög risk): −5,5 % (−10,5 % i år)

Ingen glädjeläsning. Men som vi inledde så fortfarande mycket bättre än en smalare investering i till exempel svenska eller amerikanska aktier (som har en mycket högre risk och därmed lägre riskspridning).

Rätt beslut nu

Vi tror att fakta om hur det har gått historiskt hjälper dig att ha realistiska förväntningar och fatta bra beslut.

Vad som är rätt beslut nu är förhoppningsvis ganska tydligt efter att du läst det här brevet: Sitt lugnt. Försök inte tajma marknaden. Behåll ditt månadssparande så du fortsätter att köpa in dig ”på rea” genom nedgången – ditt framtida jag kommer att tacka dig.

Och om du verkligen inte står ur med nedgången så kom ihåg vad vi lärt oss: Förbli investerad, så du inte missar uppgången som kommer att komma. Fundera istället på om du borde sänka din risk. Eller öppna helt enkelt inte appen på några månader – för övrigt ett underskattat ”proffsknep” 🙂.

Andetagen

Vi hoppas vi lyckats visa att läget nu egentligen inte är något ovanligt. Uppgångar och nedgångar på marknaderna går lika mycket hand i hand som inandningar och utandningar. Inandningarna brukar vara långsamma, och utandningarna snabbare och ofta oväntade.

Nu andas marknaden ut. Snart andas den in igen, större och längre. Låt oss göra detsamma. Då kommer det här att gå hur bra som helst!

Mvh,
Jonas, Anders, Ann och hela Opti-teamet


Alla siffror på avkastning är för våra portföljer Opti 1 och 9 med de innehav portföljen haft vid varje givet tillfälle. Avkastningen är efter avgifter, och tidsperioden är 1969-12-31 till 2022-05-31. Innan oktober 2017, då portföljerna startades, är avkastningen simulerad utifrån vedertagna marknadsindex.

Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.


  1. Indexen SIXPRX och S&P 500 från 1 januari till 30 juni 2022. ↩︎