Ladda ner

Kräftgång, verkstäder och grillväder

Vad hände på världens börser i maj och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de har påverkat Opti-portföljerna.

Utöver lite fint väder bjöd maj på kräftgång för flera typer av investeringar. Till exempel rörde sig globala aktier svagt bakåt eller sidledes (beroende på index). Men det fanns också flera ljuspunkter.

De investeringar som lyste starkast i maj var aktier i svenska börsbolag och då särskilt verkstadsbolag, globala realränteobligationer och råvaror (som vi också skrev mycket om förra månaden). Denna trio finns med i våra väldigt breda Opti-porföljer, vilket gav våra kräftor lite luft under sina…klor?…och lyfte dem över den globala aktiemarknaden. 🦞

Som exempel slog portföljen Opti 9 det mycket breda världsaktieindexet MSCI All Country World med hela +0,8 %.

Och likt de tre musketörerna, Charlies Änglar eller Sagan om Ringen-filmerna så hänger denna trio av verkstadsbolag, realränteobligationer och råvaror ihop – och deras kurser lyfter ihop – av en anledning. Vad är då denna? 🥁

En trio styrd av tillverkning och inflation

Verkstadsbolag, råvaror och realränteobligationer är tre väldigt olika typer av värdepapper. De är alltså investeringar som fungerar väldigt annorlunda jämfört med varandra. Ändå har de nu rört sig i synk.

Det finns såklart slump inblandat här, men inte enbart. Låt oss titta på hur de lite löst styrs av liknande krafter.

Verkstadsbolag går just nu starkt på grund av att hela världen startar igång och öppnar upp efter pandemin. Det ska tillverkas nya vägar, lastbilar och fabriker. Och vilka gör det? Verkstadsbolagen.

Råvaror kommer som nästa del i detta led. Vi har sett deras positiva trend i flera månader nu och de skulle kunna bli årets bästa tillgångsslag 2021. Anledningen är uppenbar: Vad sjutton ska vi bygga alla vägar, lastbilar och fabriker av? Råvaror.

Dessutom har råvaror varit ett historiskt bra skydd mot inflationsspöket. Det beror lite kort på att när efterfrågan på saker i samhället stiger, höjer företagen priserna på dem (det vill säga inflationen ökar). Och för att tillfredsställa den ökade efterfrågan måste fler saker tillverkas, vilket även i detta fall kräver råvaror att tillverka dem av.

Realränteobligationer, som för övrigt var det bäst presterande tillgångsslaget 2020, är nästa länk i den här kedjan. En realränteobligation är en särskild typ av ränteinvestering. Precis som andra så kallade statsobligationer så är de som namnet antyder obligationer som är utgivna av en stat, alltså ett land. Det gör att de brukar vara mycket säkra. Men här kommer punchlinen: Den viktiga skillnaden är att räntan för dessa obligationer är kopplad till inflationen i landet. Realränteobligationens ränta (och pris) har alltså en direkt koppling till hur inflationen förändras.

Tillverkning och inflation ladies and gents. Tillverkning och inflation.

Opti-portföljerna i maj

Som redan avslöjat steg alla Opti-portföljer i maj. Det tack vare att de innehåller de enligt oss två bästa skydden mot inflation – råvaror och realränteobligationer. Samt en något större andel verkstadsbolag genom innehaven på den verkstadstunga svenska börsen, där dessa bolag väger tyngre jämfört med på den globala börsen.

Dessa tre typer av investeringar lyfte Opti-portföljerna i maj. Portföljerna tyngdes bara ner svagt av aktier i utländska småbolag och i utvecklingsländer. Resultatet blev att samtliga portföljer ökade i värde, och att portföljerna med lägre risk steg nästan lika mycket som de med högre risk.

Som exempel:
Opti 3 (låg risk): +0,6 % (+4,5 % i år)
Opti 9 (högst risk): +0,8 % (+12,9 % i år)

Det kan jämföras med globala aktier som backade svagt och slutade månaden precis under nollan. En stark månad för Opti-portföljerna med andra ord.

Ditt sparande ska ge dig lugn och framtidstro, inte oro

All denna tillväxt i världen har lite av en baksida: Den driver även upp priser, inflation – och till slut kanske även räntorna. Vad som ska ske med inflationen och räntorna är troligen det som skapar störst huvudbry och oro för världens ekonomer just nu.

Men vi tycker inte om att oroa oss, det suger musten ur en! Därför är ett av våra mål att alla som sparar med Opti också ska känna sig mer lugna med sina pengar och sin ekonomiska framtid än om man sparade någon annanstans.

Så låt ekonomerna oroa sig för inflationen! Vi håller koll på vad som sker i världen och tar hand om dina investeringar. Och vi ser till att du har ett bra skydd mot eventuell inflation i din portfölj.

Så ut och njut av solen och lämna inflationen till oss 🙌

Mvh,
Jonas, Ann och hela Opti-teamet


Kom ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.