Ladda ner

Ny forskning är tydlig: Råvaror i portföljen kan ge dig ett bättre sparande

Sammanfattning:

Ny forskning på hur råvaror fungerat som placering de senaste 139 åren är tydlig: Råvaror har en viktig roll att spela i en portfölj och kan dig en bättre avkastning i förhållande till den risk du tar. Det beror på att vi nu ännu bättre vet att det finns en förväntad avkastning hos råvaror och att den ofta kommer när de andra, vanligare tillgångsklasserna – aktier och obligationer – går dåligt. Därför kan råvaror vara ett effektivt sätt att skapa avkastning när det behövs som mest, vilket ger dig en jämnare och tryggare värdeutveckling i ditt sparande.

Lite längre:

På Opti är vi nitiska med att alla finansiella beslut vi fattar ska vara ärliga, lämpliga för våra kunder och grundade i vetenskap.

Ett av de besluten är att rekommendera råvaror som en del av våra kunders portföljer. Mer specifikt rör det sig om index av råvaror, det vill säga många olika sorters råvaror – olja, guld, vete med mera – med varierande karaktär och risk och som tillsammans fungerar som en separat tillgångsklass.

Hittills har vi grundat vårt beslut att inkludera råvaror på forskning baserad på marknadsdata som sträckt sig tillbaka till 1960-talet. Nyligen presenterade dock Levine et al. (2017) ny forskning på området baserad på marknadsdata ända tillbaka till 1877. Författarna av artikeln når bland annat följande slutsatser om råvaror under den 139 år långa perioden från 1877 till och med 2015 (en period som inkluderar många olika typer av ekonomiska miljöer och hela 29 recessioner!):

  • Den historiska, långsiktiga avkastningen hos en likaviktad indexplacering i råvaror är i genomsnitt positiv (3,1 % per år uttryckt i US-dollar, jämfört med 5,4 % för aktier och 1 % för obligationer) och statistiskt signifikant, vilket betyder att den positiva avkastningen inte verkar ha varit en slumpmässig händelse.
  • Risken mätt som volatilitet är 17,7 %, vilket kan jämföras med volatiliteten för aktier och obligationer som under samma period var 17 % respektive 5,5 %. Avkastningen hos råvaror har alltså varierat ungefär lika mycket som avkastningen hos aktier under perioden.
  • Avkastningen hos råvaror är som starkast under perioder då inflationen oväntat stiger, vilket sammanfaller med att aktier och obligationer presterar som svagast. Tillgångsklassernas olika känsligheter för förändringar i den allmänna prisnivån bekräftas av att korrelationskoefficienterna för råvaror och aktier samt råvaror och obligationer är mycket låga (0,23 respektive −0,07). Detta indikerar väsentlig riskminskning och potentiell avkastningshöjning i en bredare portfölj.
  • Avkastningsfördelningen hos råvaror uppvisar en positiv snedhet vilket innebär att den har en asymmetrisk sida som utökas mot mer positiv avkastning. Denna lite trevligare fördelning, jämfört med en normalfördelning, indikerar en tendens för råvaror att prestera extremt bra ibland, vid vissa sällsynta tillfällen.

Sammanfattningsvis bekräftar artikeln från Levine et al. (2017) bilden av råvaror som en attraktiv tillgångsklass att ha med i portföljer. Råvaror verkar helt enkelt kunna addera unikt värde till en långsiktig strategisk allokering bestående av aktier och obligationer. Därför fortsätter vi att rekommendera råvaror till våra kunder.

Läs gärna hela artikeln här (med start på sidan 55).

Trevlig helg!

//Anders