November: Stor special om inflation

Hej! Den här månaden skriver jag, Anders, månadsbrevet. Jag var med och startade Opti tillsammans med bland annat Ann och Jonas, och jag förvaltar Opti:s portföljer. Fantastiskt kul att

Hej! Den här månaden skriver jag, Anders, månadsbrevet. Jag var med och startade Opti tillsammans med bland annat Ann och

Din portfölj är byggd för att klara nedgångar

Vi styr inte undan från nedgångar, för det går inte. Men din portfölj är redan förberedd på dem. Vi minskar dem genom att investera i väldigt många börsbolag och andra

Vi styr inte undan från nedgångar, för det går inte. Men din portfölj är redan förberedd på dem. Vi minskar

Ny råvarufond till portföljerna

Råvaror är ett av de tre breda tillgångsslag [1] vi anser att du ska äga i din Opti-portfölj. Anledningen är att råvaror kan hjälpa dina pengar att växa mer och

Råvaror är ett av de tre breda tillgångsslag [1] vi anser att du ska äga i din Opti-portfölj. Anledningen är