Ladda ner

Ny råvarufond till portföljerna

Råvaror är ett av de tre breda tillgångsslag [1] vi anser att du ska äga i din Opti-portfölj. Anledningen är att råvaror kan hjälpa dina pengar att växa mer och samtidigt stabilisera de andra tillgångsslagen i din portfölj, det vill säga sänka risken.

Råvaror ingår i alla portföljer vi förvaltar åt er kunder, förutom de med maximal hållbarhetsnivå, där vi valt att exkludera dem. Bland annat av hänsyn till potentiell miljöpåverkan [2].

Att leta fram de bästa fonderna inom de olika tillgångsslagen som du äger i din portfölj är en del av vårt pågående arbete och är till stor del automatiserat. Varje dygn kontrollerar vi alla de fonder som går att köpa i Sverige och gör över en miljon beräkningar för att se till att du hela tiden äger de mest prisvärda fonderna inom sina respektive fondkategorier.

Hittills har du ägt råvaror i din portfölj via en råvarufond förvaltad av Handelsbanken. Eftersom att den fonden nu slås ihop med en annan fond och ändrar inriktning har vi hittat en bättre fond, nämligen en råvarufond förvaltad av det schweiziska fondbolaget Vontobel.

De två viktigaste skillnaderna mellan den nya och den gamla fonden är att den nya fonden har en bättre riskspridning (diversifiering) och att den tillväxt du får från fonden är 100 % valutasäkrad till svenska kronor.

Den nya fonden förvaltas mot Bloombergs råvaruindex med 23 råvaror, jämfört med indexet hos den gamla fonden som innehöll 15 råvaror. Så, via den nya råvarufonden äger du alltså flera enskilda råvaror vilket ökar dina chanser att pricka in de råvaror som kommer att gå allra bäst i framtiden, samtidigt som den bättre riskspridningen i fonden gör att du undviker att påverkas för mycket när priserna på enskilda råvaror faller. Att fonden är valutasäkrad innebär att råvarufondens utveckling inte påverkas av hur växelkursen mellan svenska kronan och amerikanska dollarn utvecklas, vilket är bra när värdet på den svenska kronan stiger, som till exempel just nu.

Vad behöver du göra?

Vissa utav er – ingenting. Andra – signera vårt nya kundavtal. Många av våra kunder har redan uppgraderat till vårt senaste avtal. Om du inte har gjort det så behöver du göra det så snart som möjligt. Det nya avtalet innebär att vi automatiskt kan byta ut fonder i din portfölj när vi hittar bättre alternativ, som till exempel nu (vilket vi naturligtvis alltid meddelar dig om när det sker). Du hittar det nya avtalet genom att logga in i appen.

Så, om du inte redan gjort det, in i appen och signera de nya avtalen för ett ännu bättre sparande!

Och som vanligt, hör av dig på hello@opti.se om du har några som helst funderingar.

Allt gott,
Anders


  1. De andra två breda tillgångsslagen är aktier och obligationer. Anledningen att vi kallar dem ”breda” tillgångsslag är för att obligationer egentligen består av tre separata tillgångsslag: nominella statsobligationer, reala statsobligationer och kreditobligationer (eller ”krediter”). ↩︎

  2. Det är viktigt att du känner till att du inte äger dessa råvaror genom att äga aktier i företag som tillverkar råvaror, utan via derivatkontrakt som följer priserna på de enskilda råvarorna. Det förs en diskussion om hur mycket sådana derivatkontrakt egentligen påverkar miljön. ↩︎