Ladda ner

Hos Opti sparar du flexibelt och prisvärt till barn och barnbarn

När du ska börja spara till ett barn eller barnbarn kan du göra det på två olika sätt i Sverige:

  • I ditt namn, eller
  • I barnets namn

Hur du gör är avgörande för vems pengarna faktiskt är och hur de får användas. Överlag är det enklare och mer flexibelt att spara i ditt namn, jämfört med i barnets namn. På Opti sparar du alltid i ditt namn. Här ser du en sammanfattning av de viktigaste skillnaderna:

Spara åt barnet i… Ditt namn Barnets namn
Vems är pengarna? Dina Barnets
När kan barnet använda pengarna? När du bestämmer När barnet fyller 18 år
Vem bestämmer hur pengarna ska placeras? Du Det är reglerat i lag
Start av sparande, uttag och omplaceringar kräver fullmakt? Nej Ja

Sparar du i ditt namn, har du alltid möjlighet att ta ut pengarna och använda dem till något annat. Det kan vara en trygghet om ekonomin inte utvecklas som planerat. Och om det skulle komma fler barn i framtiden, som du vill ge en del av pengarna till.

Vid barnspar är det också lämpligt att spara på ett konto där skatten är så låg som möjligt och du slipper betala kapitalvinstskatt. Till exempel på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). På Opti används alltid ett ISK vid barnspar. Här ser du en sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan ISK och KF när du sparar i ditt namn:

Konto ISK KF
Avgift Ofta lägre Ofta högre
Utbetalningar från kontot kan skräddarsys? Nej Ja
Vad händer med pengarna om du avlider? Ingår i ditt dödsbo
(och behöver testamenteras)
Betalas ut till barnet
(om barnet står som förmånstagare)

Sparar du till barnet på ett ISK blir avgiften ofta lägre, eftersom en KF brukar kosta mer än ett ISK (anledningen är att en KF tillhandahålls av ett försäkringsbolag, som tar ut en avgift för den risk det innebär att sparandet finns i försäkringen). Å andra sidan går utbetalningarna från en KF att skräddarsy mer än en ISK. Med en KF kan du själv välja att pengarna ska betalas ut som ett engångsbelopp eller i flera delbetalningar under en viss tid, om du vill. Dessutom betalas pengarna i KF:en automatiskt ut till barnet (+ en procent av KF:ens värde), om du mot förmodan skulle avlida. I en ISK måste du istället testamentera pengarna till barnet för att vara säker på att de hamnar hos hen, om olyckan skulle vara framme.

Så, sammanfattningsvis – När du sparar till ett barn via Opti, gör du det i ditt namn på ett investeringssparkonto. På så sätt håller du nere kostnaderna och behåller en flexibilitet om t.ex. din familjeekonomi skulle förändras.

Trevlig torsdag!

//Anders