Ladda ner

Oberoende rådgivning – ditt skydd mot säljare

Det här med att investeringsrådgivning måste vara oberoende är något ni kommer att höra oss prata om många gånger. För det är oberoendet som gör att vi kan ha den enkla agenda som vi har, nämligen Din!

Visst använder vi komplexa algoritmer för att kunna analysera alla de tusentals fonder som finns på marknaden och visst har vi satsat flera års utveckling på att bygga en riktigt smart app där du både kan analysera fonder och få investeringsrådgivning. Men vårt oberoende är unikt och så otroligt viktigt, att det inte ska inte hamna i skuggan av vår teknik..

Oberoendet är viktigt för det möjliggör för oss att arbeta för dig och dig enbart, helt utan hänsyn till externa rådgivare, fondbolag och banker. Allt vi gör är fokuserat på att du ska få de bästa råden, den bästa portföljen och de bästa fonderna. Vi tar inte emot några provisioner från fondbolag, och i de fall det förekommer sådana så ser vi till att de går tillbaka där de hör hemma, nämligen hos dig.

Så vad betyder egentligen ”oberoende”? Finansinspektionen har definierat resonemanget så här: Enligt MiFID2 (ett nytt regelverk som gäller från januari 2018) får den som utger sig för att tillhandahålla oberoende rådgivning eller portföljförvaltning inte ta emot och behålla ersättningar från någon tredje part, i någon form. Det betyder att en oberoende rådgivare bara kan ta betalt av sina kunder. Värdepappersföretag som Opti ska även informera sina kunder om huruvida rådgivningen är oberoende.

I klartext kan alltså inga oberoende aktörer ta emot provisioner (även kallat kick-backs) från någon samarbetspartner och alla ”rådgivare” måste tala om för dig ifall de egentligen bara agerar säljare för sin arbetsgivare eller ifall de är verkligt oberoende. Se dock upp för fallgropar här. Det finns en risk att alla inte är helt ärliga och till exempel använder snarlika begrepp såsom ”fristående” – som inte alls är detsamma som oberoende.

Eftersom alla aktörer som har egna fonder i sortimentet per automatik klassificeras som ”beroende”/säljare, så lär startfältet av sant oberoende aktörer bli tunt. Men vi kommer att vara där – och arbeta bara för dig!

Mvh,
Ann