Ladda ner

Så låg blir skatten när du investerar via Opti

När du sätter in pengar via Opti-appen investerar vi dem i en portfölj av nio olika fonder. Sedan äger du de fonderna och vi sköter om portföljen åt dig.

När du äger fonder i Sverige behöver du betala skatt. Det gör du varje år till svenska staten. Kontot du äger fonderna på styr hur hög skatten blir för dig. Det finns, något förenklat tre konton man kan äga fonder på i Sverige:

1. En depå

2. Ett investeringssparkonto (ISK)

3. En kapitalförsäkring (KF)

Hos Opti äger du alltid dina fonder på ett ISK, eller om du investerar genom ett företag – en KF. Så har vi gjort eftersom vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av den vinst du gör. Det vill säga betala så lite skatt som möjligt.

Så här stor är skillnaden i skatt för 2021 mellan de olika kontona. Vi antar att du sätter in 50 000 kronor i början av året och att värdet på din portfölj stiger 10 procent under året. Då blir skatten för 2021 (som du ser i din deklaration och betalar 2022):

Som du ser är det stora skillnader i hur hög skatt du betalar om du äger fonderna på en depå jämfört med ett ISK eller en KF. På de senare två kontona (ISK/KF) blir skatten mycket lägre jämfört med en depå när fonderna stiger i värde. Notera dock att ISK/KF beskattas löpande varje år medan du bara betalar kapitalvinstskatten om du säljer fonderna på depån (med vinst).

Att bestämma vilken typ av konto som är bäst för dig, är bara ett exempel på alla de vägval vi gjort för att du ska få ut det mesta av ditt sparande. Och givetvis behöver du inte skicka in dina siffror till Skatteverket själv, utan det fixar vi så att allt ser ut som det ska i din deklaration.

Ha en fin dag!

//Anders
---

Så här räknar vi: Vi antar att du sätter in 50 000 kronor på kontot den 1 januari och att de investeras i fonder, som stiger i värde till 55 000 kronor den 31 december. Slutligen antar vi att du inte gör några andra insättningar och uttag under året. På en depå betalar du 30% kapitalvinstskatt på den vinst du gör. I exemplet blir den 30% x (55 000 – 50 000) = 1 500 kronor. Sedan betalar du även en fondskatt (när du äger fonder som tillsammans är värda mer än 50 000 kr). I exemplet blir den 30% x 0,4% x 50 000 = 60 kronor. Så, du betalar totalt 1 560 kronor i skatt på depån. På ett ISK betalar du, något förenklat, 0,375% skatt på det genomsnittliga värdet på kontot och insättningarna under år 2021. I exemplet är det 52 000 kr, så då betalar du totalt 0,375% x 52 000 = 195 kronor i skatt. På en KF beräknas skatten ungefär som på ISK, men utan genomsnittsberäkningen. I det här exemplet baseras den på insättningen i början på året om 50 000 kronor och blir då 0,375% x 50 000 = 188 kronor i skatt.