Ladda ner

Aktiefall dämpas av smart förvaltning

Vad hände på världens börser i oktober och varför? Här kommer månadens uppdatering om marknaderna och hur de har påverkat Opti-portföljerna.

I oktober blev det tydligt att det kommit en andra våg av Coronaviruset och vi fick då även en glimt av hur den typen av osäkerhet påverkar börserna. Men det var också en månad som visade hur en smart förvaltad portfölj kan skydda mot sådan osäkerhet.

Oron gjorde att aktier världen över backade rejält mot slutet av månaden. Globala aktier var ner −5,1 %, och svenska aktier hela −6,0 % [1].

Opti-portföljerna klarade sig bättre. Opti 9 (högst förväntad avkastning och risk) backade som jämförelse mindre, med −3,7 %. Det är tack vare högre riskspridning – men också smart förvaltning.

I början av oktober, innan nedgången startade, hämtade vi nämligen hem vinster i aktier och återinvesterade dem i mer säkra obligationer. Det gjorde att portföljerna klarade sig bättre när aktier sedan föll.

Låt oss tala mer om det och om oktober som helhet.

Blandade signaler i ekonomin

Oktober började faktiskt positivt på världens börser. Det berodde bland annat på de ljusa framtidsutsikter som många företag rapporterade i september. Rapportperioden bjöd sedan på blandad kompott, men överlag såg vi faktiskt en återhämtning hos många bolag och branscher, något som bådar gott för framtiden.

Samtidigt kom till slut den befarade andra vågen av pandemin. Det har legat i luften när vi under hösten sett en ökande smitta i stora delar av världen. Vi ser redan nya nedstängningar i flera regioner och länder och vet sedan tidigare att det också kan påverka ekonomin.

Sist men inte minst har vi också ett presidentval som just nu är i ett stökigt slutskede, och generellt höga aktievärderingar efter sex månader av stark uppgång.

Vinsthämtning och risksänkning i Opti-portföljerna

Under månaden gjorde vi en rebalansering av de flesta Opti-portföljer: Den 9:e oktober började vi hämta hem vinster från uppgången i aktier under juli till september och återinvestera dem i främst obligationer.

Det skedde ungefär fem dagar innan nedgången började, vilket gjorde att en Opti-kund ägde mer säkra obligationer och mindre aktier när aktiefallet kom och således klarade sig bättre.

Det gör också att Opti-portföljerna är förberedda med att ha rätt risknivåer, utifall slutet av året blir oroligt.

Opti-portföljerna i oktober

Oktober var som sagt en rörig månad, speciellt för aktier. Breda globala och svenska aktieindex backade som redan avslöjat med mellan −5 och −6 %. Även råvaror hade en svår månad och backade −4 %.

Bättre gick det för samtliga typer av ränteinvesteringar i form av obligationer, som låg runt nollan. Realränteobligationer stack ut något, eftersom de till och med steg med ca +1 %. Obligationer och andra ränteinvesteringar fortsätter alltså ge en bättre avkastning än t.ex. bankkontot.

Ränteinvesteringarna, samt Optis rebalansering som ökade deras andel i portföljerna strax innan fallen, dämpade aktiers fall. Opti-portföljerna backade, men tydligt mindre än globala och svenska aktier (−5,1 respektive −6,0 % [1]).

Som exempel:
Opti 3 (låg risk): −1,7 % (−0,7 % i år)
Opti 9 (högst risk): −3,7 % (−6,5 % i år)

En tråkig månad med andra ord, men inget som får en långsiktig investerare att höja på ögonbrynen. Så här har som exempel Opti 9 utvecklats 2010-01-01 till 2020-10-01:

Här kan du se historisk avkastning för alla Opti-portföljer. Siffrorna i appen uppdateras såklart dagligen, och dessa grafer på webben uppdateras kvartalsvis.

Blicken mot horisonten!

Kan vi säga något mer om framtiden då? Det är som vanligt svårt, men Konjunkturbarometern är en lite torr, men intressant, indikator som kan ge ledtrådar. Och under oktober fortsatte den faktiskt att stiga! Det är något som visar på ljus framtidstro i samhället.

Dessutom är den positiva tron väl utbredd. Både samtliga sektorer i näringslivet och hushållen ser mer positivt på framtiden. Det här är goda nyheter för ekonomin, men ingen försäkring mot kortsiktig berg-och-dalbana på de finansiella marknaderna.

Vi får se hur världens politiker och centralbanker kommer att försöka stimulera ekonomin för att parera nedstängningarna den här gången. En viktig skillnad jämfört med i våras är att vi har varit med om detta innan, och nu vet vi att det går att ta sig igenom en global pandemi.

Så rikta blicken mot horisonten. Vi finns med dig på hela resan för att hjälpa dig att nå dina mål med din ekonomi!

Mvh,
Jonas, Ann och hela Opti-teamet


[1] Aktieindexen MSCI World i SEK och SIX Return Index, första till sista oktober 2020

Kom ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.