Ladda ner

Riskspridning (diversifiering) lönar sig över tid

Den största fördelen med en diversifierad portfölj är att den har potential att öka avkastningen för den risknivå man siktar på. På Opti investerar vi så brett det går. Vi diversifierar både mellan och inom tillgångsslag. För att komma åt tillgångsslagen investerar vi i fonder.

Vi pratar ganska mycket om diversifiering eftersom vi tycker att det är bra och ibland får vi frågan om det lönar sig. För att komma åt vissa tillgångsslag (råvaror, globala realränteobligationer) och för att åstadkomma maximal diversifiering inom andra tillgångsslag (aktier, globala nominella obligationer) behöver vi i vissa fall köpa fonder i mindre populära och mindre prispressade fondkategorier. Sådana fonder är ibland lite dyrare och ökar därför portföljernas genomsnittliga fondavgifter. Så, man kan fråga sig – är det värt det?

För att svara på det måste man först jämföra avkastningen för en diversifierad portfölj med något annat, mindre diversifierat alternativ, med samma risknivå.

I Opti 9 siktar vi tex på en risknivå på ca 14 % volatilitet. Det är ungefär samma risknivå som att ha 20 % av pengarna liggande och 80 % investerade i en billig Globalfond på ett ISK. Värdet på ett sådant ISK kommer att svänga ungefär lika mycket som en Opti 9-portfölj.

Hur skulle två sådana, riskmässigt, jämförbara placeringar ha presterat? Ungefär så här, om man utgår från att de gick att investera i den 1 januari 1970:

Utveckling Opti 9

Nyckeltal efter avgifter Opti 9 Bankkonto + Globalfond
Risk (volatilitet) 14 % 14 %
Avkastning per år 10 % 9 %

Det visar det sig Opti skulle ha givit 10 % per år i snitt, medan det andra alternativet skulle ha givit 9 %. Så båda alternativen skulle ha haft samma risk, men Opti skulle ha givit +1 % högre avkastning per år i snitt. Det är mycket över en 50-årsperiod.

För en viss målrisknivå kan alltså en mer diversifierad portfölj ge en bättre avkastning, än en mindre diversifierad. Det är just för att den mer diversifierade portföljen innehåller fler värdepapper och vissa av dem kan gå väldigt bra.

I det här fallet gick till exempel råvarudelen i Opti 9 väldigt bra på 70-talet, när inflationen var hög och traditionella aktie- och ränteinvesteringar gick dåligt. På samma sätt gick räntedelen i Opti 9 bra på 00-talet när aktiemarknaderna i världen föll under en mycket lång period.

Diversifiering är både ett skydd mot oförutsedda nedgångar och ett sätt att öka avkastningen för den risknivå man siktar på. Att vissa av fondernas avgifter är lite högre än mer populära och prispressade fonder i Sverige är inget skäl till att utesluta viktiga byggstenar i en portfölj som ska fungera bra i alla väder.

Ha en fin helg!

// Anders

Viktig information: Opti 9 är simulerad efter avgifter på standardmässiga marknadsindex med regelbundna rebalanseringar och på de faktiska fonderna vi använder från den månad de startade. Globalfonden är den globalfond vi på Opti använder. Avkastningen på pengarna på kontot antas vara den genomsnittliga räntan på statsskuldväxlar. Alla siffrorna är före inflation och skatter.