Läs mer om våra metoder!

Vi tycker det är viktigt att vara öppna med hur vi arbetar. Därför har vi publicerat tre dokument där vi förklarar de metoder vi använder och de vägval vi gör

Vi tycker det är viktigt att vara öppna med hur vi arbetar. Därför har vi publicerat tre dokument där vi