Läs mer om våra metoder!

Vi tycker det är viktigt att vara öppna med hur vi arbetar. Därför har vi publicerat tre dokument [https://www.opti.se/metod] där vi förklarar de metoder vi använder

Vi tycker det är viktigt att vara öppna med hur vi arbetar. Därför har vi publicerat tre dokument [https://www.