Vem väljer fonders jämförelseindex?

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden och vilka effekter får det? Det ska vi tala om

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden

Introduktion till vad index är

Index är ett viktigt begrepp när man talar om fonder, både för att kunna jämföra dem men även för att förstå vad en indexfond är. Så, vad är ett index?

Index är ett viktigt begrepp när man talar om fonder, både för att kunna jämföra dem men även för att