Fondavgifter: Storleken har betydelse

Nästan alla fonder har en avgift och vi har alla hört att högre avgifter minskar vårt sparande mycket. Men hur mycket? Nedan tar jag upp lite exempel så att vi

Nästan alla fonder har en avgift och vi har alla hört att högre avgifter minskar vårt sparande mycket. Men hur

Vem väljer fonders jämförelseindex?

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden och vilka effekter får det? Det ska vi tala om

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden