Ladda ner

Vem väljer fonders jämförelseindex?

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden och vilka effekter får det? Det ska vi tala om här.

Sammanfattning

En fonds måttstock på hur bra den gått är dess index. Som exempel bör en fond som investerar i aktier i medelstora svenska företag jämföra sig mot ett index över just medelstora svenska företag. Då kan vi se om de aktiva val som fondförvaltaren gör faktiskt gör att fonden går bättre än snittet av alla liknande företag. Men vem väljer indexet som fonden jämför sig med? Det gör fondbolaget självt, dvs fonden väljer sin egen måttstock.

Oftast görs detta (tillräckligt) bra, så vi kan ta av oss foliehattarna. Men det finns även en hel del undantag där indexet är dåligt valt och då oftast ger en för snäll jämförelse. Vi kan inte veta om det är av misstag eller medvetna val, men resultatet blir att fonden ser ut att vara bättre än den är. Det blir speciellt problematiskt för fonder som har en prestationsbaserad avgift, då ett snällt valt jämförelseindex leder till att du betalar högre avgifter. Du kan göra en grov koll av om indexet är korrekt valt genom att jämföra det med fondens inriktning på innehav samt standardavvikelse. För att kunna besvara samma sak ännu mer exakt så gör vi liknande beräkningar och visar resultaten på ett enkelt sätt i Opti-appen.

Längre

En (av flera) viktiga mätpunkter för att bedöma om en fond är bra eller inte är att jämföra den med sitt index. Ett index är ett snitt av hela eller en del av marknaden, till exempel ”aktier i stora svenska företag” eller ”aktier i företag i utvecklingsländer”. Så genom att jämföra en fond som investerar i stora svenska företag med ett index för detsamma så kan vi få en förståelse för om fonden levererat ett bra resultat. Med andra ord, har fondens förvaltare valt aktier som gjort att fonden utvecklats bättre än snittet av samma marknad?

Det leder oss dock till en annan viktig fråga. Vi mäter hur bra fonden är mot en måttstock, dess jämförelseindex. Men vem väljer vilket index det är? Vem väljer måttstocken? Svaret är att fondbolaget med ganska stor frihet[1] själv väljer sitt mål.

Det finns en risk med detta: Det är som om du skulle få betalt 100 kr av mig om du hoppar högre än en viss höjd, men det är du som väljer höjden du ska slå, inte jag. I fallet fonder innebär det att ett fondbolag skulle kunna välja ett index som är enklare att slå givet vad fonden investerar i, till exempel genom att välja ett index som tar lägre risk (då högre risk ger högre avkastning, över tid).

Frågan blir då om fondbolagen fuskar med detta? Vi på Opti granskar stora mängder data och kan säga att de flesta fonder verkar ha (tillräckligt) korrekt valda index, något som glädjer oss. Men det finns fortfarande en hel del fonder, varav flera väldigt populära, som inte verkar ha valt sina index korrekt. Medvetet eller slump? Det kan vi inte veta, men vi vet resultatet av det; dessa fonder ser bättre ut på pappret än de är i verkligheten. Vi ska ännu inte nämna exakta fonder som gör detta, men det kommer vår app för jämförelser göra. Vi kan däremot belysa två vanliga ”felaktigheter” som vissa typer av fonder gör:

  1. Aktiefonder som jämför sig med index för svenska storbolag men som i praktiken även investerar en betydande del av fonden i små och medelstora svenska företag (och ibland även utländska).
  2. Räntefonder som jämför sig med index för svenska statsobligationer men som i hög grad även investerar i företagsobligationer (krediter).

I båda fallen investerar fonderna i praktiken i något som har en högre förväntad avkastning (och risk) än indexet de jämför sig med. Då är det lättare att se ut som en duktig fondförvaltare.

Den ena effekten av detta blir som sagt att fonden ser bättre ut än den förtjänar vilket kan göra att fler väljer den (och då på felaktiga grunder). Ett annat problem är att det finns fonder som har en prestationsbaserad avgift. På pappret låter det bra: ”Jag betalar bara extra om fonden överlevererar”. Men då har vi åter igen problemet att överleverans mäts mot jämförelseindexet, och det väljer fonden själv. Det är en anledning till att vi på Opti är mycket skeptiska till traditionella fonder som har en prestationsbaserad avgift.

Så hur gör man som småsparare för att veta att fonden man valt, jämför sig mot ett vettigt index? För den som har tid så vore vår rekommendation att använda en sida som Morningstar för att (1) kolla vilket index fondbolaget valt att jämföra fonden med, och sen jämföra (2a) fondens faktiska innehav och storlek på dessa mot vad indexet innehåller, samt jämföra (2b) fondens standardavvikelse med indexets standardavvikelse, vilket ger en förståelse för om fondens risk är liknande indexets. Hos oss gör vi liknande beräkningar åt dig (när skillnaderna är mindre), och om indexet känns helt fel valt så tar vi och väljer ett annat jämförelseindex som vi anser är mer korrekt. Låter krångligt? Mjo, ganska, men inte orimligt så. But fear not, i appen ser vi lyckligtvis till att visa lättförståeliga slutsatser snarare än en båtlast beräkningar.

Stay sharp,
Jonas

PS. Tycker du att det vi gör är bra? Berätta gärna för andra och följ oss på Facebook och Twitter. Det hjälper mer än du tror! DS.


  1. Många saker påverkar detta val, till exempel Finansinspektionen/lagstiftning, konkurrens mellan olika fonder, vad liknande fonder valt för index samt dynamik mellan fondförvaltaren och fondbolaget. Men i slutändan är det ändå fondbolaget som gör valet, inte en från denne oberoende part. ↩︎