Ladda ner

Introduktion till vad index är

Index är ett viktigt begrepp när man talar om fonder, både för att kunna jämföra dem men även för att förstå vad en indexfond är. Så, vad är ett index? Fondskolan fortsätter.

Man använder ofta index för att jämföra hur en fond utvecklats. Man jämför då fonden mot indexet. Det är ungefär som att säga att studenten Eva var bättre än snittet då hon fick 18 poäng och snittet i hennes klass var 15. På samma sätt kan man jämföra en fond som investerar i stora svenska företag mot ett index som består av stora svenska företag. Ett index är alltså tänkt att vara en relevant jämförelse.

Man skapar ett index som i exemplet ovan genom att helt enkelt bestämma vad det ska bestå av, till exempel de 30 högst värderade bolagen på Stockholmsbörsen. Hur mycket varje bolag bidrar till indexet beror oftast på hur stora de 30 är jämfört med varandra, så företag med högre marknadsvärde påverkar indexet mer.[1] Men det finns även andra sätt, till exempel att vikta indexet baserat på storleken på företagets utdelningar.

Så ett index är egentligen en matematisk formel och man kan inte köpa själva indexet, strikt talat. Däremot så finns det indexfonder, vilket är fonder som försöker följa indexet så nära som möjligt genom att köpa deras formler. En indexfond äger alltså ett brett snitt av en marknad, och får därmed en väldigt bred riskspridning. De har i regel också låga avgifter då de följer en förbestämd fördelning istället för att ha flertalet analytiker och fondförvaltare som ska välja ut rätt bolag.

Det finns index för allt möjligt, från snittet av Norska energibolag och asiatiska statsobligationer till medelutvecklingen på alla världens samlade börser. Några olika index ser du nedan, men det finns många fler och varje index kan komma i många variationer:

  • OMXS30: De 30 högst värderade företagen på Stockholmsbörsen (OMXS)
  • MSCI World: Ett snitt av aktier i den utvecklade världen. Stora och medelstora företag i 23 I-länder över hela världen.
  • MSCI All Country World: Ett snitt av en stor del av världens aktiemarknader. Likt indexet ovan, men innehåller även 23 utvecklingsländer.
  • S&P 500: Amerikanska storbolag, mer exakt de 500 med högst marknadsvärde.
  • S&P GSCI: Råvaruindex, som innefattar allt från olja och majs till nötkreatur.
  • OMRXBOND: Svenska statsobligationer och Svenska säkerställda obligationer.

Sammanfattat är index användbart för att jämföra hur en fond har gått, och man kan även jämföra andra saker mot dem. Det på grund av att ett index ger en bred bild av hur till exempel en marknad eller ett tillgångsslag som helhet rört sig. Det man måste vara noga med är att indexet verkligen är en bra jämförelse. För vi ser ibland fonder som väljer jämförelseindex som inte motsvarar vad de själva investerar i men som de enklare kommer att kunna slå. Då kan fonden se ut att ha gått bättre än den verkligen gjorde:

Låga mål

Det kommer vi återkomma till när vi i framtiden tittar på hur man rättvist jämför fonder mot index och mot varandra.

So long,
Jonas

PS. Tycker du att det vi gör är bra? Berätta gärna för andra och följ oss på Facebook och Twitter. Det hjälper mer än du tror! DS.


  1. Mer exakt marknadsvärdesviktade totalavkastningsindex som är justerade för fritt flöde. Simple as that, ehh. ↩︎