Ladda ner

Din portfölj är byggd för att klara nedgångar

Vi styr inte undan från nedgångar, för det går inte. Men din portfölj är redan förberedd på dem. Vi minskar dem genom att investera i väldigt många börsbolag och andra värdepapper över hela världen.

Att investera på det här sättet skulle till exempel ha inneburit mindre nedgångar och stora uppgångar i samband med de fem senaste stora globala kriserna[1]:

Opti 9 vid negångar och återhämtningar på aktiemarknaden

Som du ser i grafen föll inte Opti 9 lika mycket som aktiemarknaden i genomsnitt under de stora nedgångarna. Och i de efterföljande återhämtningarna fångade Opti 9 mycket av uppgången på aktiemarknaden i genomsnitt, samtidigt som försprånget mot sparkontot var enormt.

Och för dig som vill försöka tajma de här svängningarna på aktiemarknaden: Det går verkligen inte att göra det bra över tid. Den genomsnittliga fondspararen försöker, men resultatet blir sämre jämfört med att bara sitta still i båten. De senaste tre åren har exempelvis den genomsnittliga aktiefondspararen fått en −3,8 procentenheter lägre avkastning än börsen, enbart på grund av uttag vid fel tillfällen.[2]

Med en diversifierad portfölj hanterar man nedgångar bättre och får samtidigt möjlighet att hänga med upp i de återhämtningar som alltid kommer. Förlora mindre och vinn stort helt enkelt.

Ha en fin helg!
/Anders


 1. Vi har mätt portföljens prestation under nedanstående historiska perioder med utgångspunkt i aktiemarknadens nedgångar från tidigare uppnådda toppar.

  • 2000-09-30 till 2003-03-31 (IT-bubblan spricker, 9/11)
  • 2007-06-30 till 2009-03-31 (Global finanskris)
  • 2015-03-31 till 2015-09-30 (Kinesiska börsfall)
  • 2018-09-30 till 2018-12-31 (Handelskrig mellan USA och Kina)
  • 2019-12-31 till 2020-03-31 (Coronapandemi)
  ↩︎
 2. Mätt till och med 31 december 2019 i USA av organisationen Dalbar Inc,. ↩︎