Ladda ner

Det är enkelt att höja risknivån, men det är inte lätt att få en högre avkastning

Många av våra kunder vill ha en högre avkastning. Och det är en rimlig sak att begära – det vill jag också ha! Baksidan av myntet är att man behöver ta en högre risk med sina pengar.

I Opti 9 siktar vi på en risknivå på cirka tolv procent volatilitet. Portföljen har en förväntad avkastning på ca åtta procent per år i genomsnitt efter avgifter, på lång sikt.

Åtta procent är bra. Lyckas man få det i snitt över en tioårsperiod kan 100 000 kronor växa till nästan 216 000 kronor. Man kan dubbla pengarna.

För att nå en högre avkastning än så, behöver man ta en högre risk. Vi förvaltar också en Opti 100 % aktier-portfölj som bara innehåller aktieplaceringar.[1] Det är en mycket väldiversifierad aktieportfölj, men det finns inga andra stödjande tillgångsslag, om aktiemarknaden skulle börja gå dåligt. Vi siktar på en risknivå på ca 15 procent volatilitet i portföljen och den har idag en förväntad avkastning på drygt 8,5 % per år i genomsnitt.

Det är så här man vanligtvis höjer risken – man investerar snävare, minskar riskspridningen och koncentrerar sig på ett tillgångsslag – aktier i det här fallet.

På sätt och vis låter det enkelt: Man skruvar bara upp risken, så kommer avkastningen som ett brev på posten? Nja, inte riktigt. Ju mer du ökar risken i din jakt på högre avkastning, desto osäkrare blir den avkastningen.

Låt säga att du försöker höja avkastningen själv genom att investera snävare än vi gör i Opti 100 %-aktier, till exempel genom att koncentrera dig på en av alla de olika aktiemarknader som portföljen är exponerad mot. Kanske bara den svenska. Genom att köpa en billig Sverigeindexfond.

Den svenska aktiemarknaden är en liten aktiemarknad med hög risk. Som exempel föll den som mest −70 procent från topp till botten och det tog sju (7) år innan den var tillbaka på samma nivå som innan!

Procentuell förändring på Stockholmsbörsen 2000-03-01 – 2007-04-30

Hade du investerat 100 000 kronor vid toppen, var din investering värd cirka 30 000 kronor på botten. Sedan återhämtade sig marknaden mycket och steg under lång tid, men avkastningen skedde till priset av hög risk. I det här inlägget kan du se hur mycket ett urval av enskilda aktiemarknader fallit historiskt.

Det är inte många som orkar med ett fall på −71 procent. Faktum är att det finns återkommande studier som visar att många aldrig får den långsiktiga avkastning som fonder ger, trots att de äger rätt fonder.[2] Helt enkelt för att de säljer dem efter de fallit – vid värsta tänkbara tillfället – och köper tillbaka dem efter att de stigit igen – vid värsta tänkbara tillfället.

För att få den långsiktiga avkastning som en viss marknad har potential att ge, måste man sitta igenom de här stora nedgångarna. Så fungerar det i praktiken med högre risk, högre avkastning. Det är därför det är viktigt med riskspridning (diversifiering) och det är därför din risktolerans är viktig. Du måste tåla den risknivå du har, för att kunna få den långsiktiga avkastning som är förknippad med den. Det är därför vi ställer många frågor till dig i appen, innan vi ger dig en rekommendation – för att förstå hur hög risktolerans du har.

Att satsa stort på enskilda tillgångsslag, länder eller industrier är inte vår strategi, men många av våra kunder investerar i sådana alternativ, bredvid sina Opti-portföljer. Vi bygger portföljer diversifierade både mellan och inom tillgångsslag för att kunna ge en så stabil avkastning som möjligt i en osäker framtid, utifrån den risktolerans vi bedömer att du har. Opti är tänkt att fungera som den trygga basen i din ekonomi som tuggar på år ut och år in, utan någon större dramatik.

Ha en fin helg!
/Anders


  1. Vi erbjuder inga alternativ med högre risknivå och högre förväntad avkastning än Opti 100 %-aktier. För att ha möjlighet att nå en högre avkastning än vi beräknar att portföljen kan ge, behöver du ta en högre risk med dina pengar. Vi rekommenderar inte Opti 100 %-aktier i dagsläget, men den är valbar via appen. ↩︎

  2. Ett exempel på en sådan studie är Quantitative Analysis of Investor Behavior som publiceras varje år av företaget Dalbar Inc. ↩︎