Ladda ner

Hållbarhet eller avkastning, måste man välja?

Kort svar: Det måste man inte! Att välja ett hållbart sparande verkar inte minska den avkastning man kan få, och kanske rent utav höja den. Du kan alltså välja något som både är bra för plånboken och känns rätt i hjärtat. Låt oss förklara varför.

När vi blev den första digitala kapitalförvaltaren i Sverige att lansera hållbara portföljer så kom denna fråga upp naturligt: Hur förhåller sig våra hållbara portföljer till våra vanliga portföljer sett till vilken avkastning de förväntas ge? Det ska vi tala om här.

Det generella målet med investeringar, oavsett om det gäller fonder eller någonting annat, är för nästan alla avkastningen. Vi vill helt enkelt se våra pengar växa. Men många av oss, inte minst vi på Opti, vill också att det ska ske utan att man genom investeringarna stödjer vissa företag eller industrier, t.ex. de som håller på med vapen, tobak eller fossila bränslen. Men hur mycket påverkar de här valen den förväntade avkastningen?

Låt oss först backa lite för att kunna besvara det. Teoretiskt: Så fort man börjar begränsa vad man investerar i så kan det såklart också påverka resultatet – man har ju gjort annorlunda val. Ett övertydligt exempel är att vissa personer bara vill spara i räntefonder, medan andra bara köper fonder med svenska aktier. Dessa två val får såklart olika avkastning i slutändan.

Vi gör inga sådana begränsningar – att bara välja vissa tillgångar – när vi bygger optimala portföljer. Vår investeringsfilosofi bygger istället på att inkludera alla typer av investeringar (aktier, räntor, råvaror) och därmed sprida risken för att ge en så hög förväntad avkastning som möjligt för en viss nivå av risk. Och det här gäller för alla våra portföljer, inklusive alla våra 18 hållbara portföljer som du kan få rekommenderade, med undantag för råvaror som utesluts i de maximalt hållbara portföljerna. Ett hållbart sparande hos Opti har alltså fortfarande en ovanligt hög riskspridning.

Men att välja att investera hållbart blir fortfarande en typ av begränsning, då det exkluderar många fonder i varje fondkategori. Vilken effekt får då det på det förväntade resultatet?

Även våra vanliga portföljer innehåller faktiskt redan en stor del fonder med hållbarhetskriterier. Det beror på att vi bedömer att dessa fonder är de bästa i sina fondkategorier, "trots" sina hållbarhetsprofiler. Vi tycker alltså redan att dessa hållbara fonder har högst sannolikhet att ge högst avkastning i sin fondkategori!

Och det här är inte bara vår analys. En studie som gjordes 2015 visar att ESG-investeringar (dvs hållbara investeringar, eng: Environmental, Social, Governance) över lång tid snarare kan ha en positiv inverkan på avkastningen. Det kan bland annat bero på den minskade risken för skandaler i till exempel miljöfrågor, men också på den miljömedvetenhet och etiktänkande som i allt högre grad präglar samhället idag (för övrigt: hurra för det!). Hållbara fonder skulle aldrig investera i ett bilbolag som inte har en elbil på ritbordet – och det låter ju sunt i dagsläget.

Så avkastningen tros inte påverkas negativt, och kanske rent utav positivt. Men risken då, påverkas den?

Även de nya portföljerna med hållbarhetsnivå Extra eller Maximal har samma risknivåer (1 - 9) som våra "vanliga" portföljer med hållbarhetsnivå Normal. En viss skillnad kan finnas vid hållbarhet Maximal eftersom vi där har exkluderat råvaror och därför balanserat portföljen genom ökning av de andra tillgångsslagen. Men sammantaget påverkas även portföljernas risk bara marginellt, och inte nödvändigtvis på ett dåligt sätt.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om hållbarhetskrav ger ett mindre spelrum för vad man kan investera i för att maximera avkastningen så visar studier inte att hållbara fonder ger en lägre avkastning. Snarare tvärt om, även om det vore bra med fler studier på området. Vi bedömer därför att våra hållbara portföljer bör ha väldigt liten avvikelse från våra vanliga portföljer sett till både risk och förväntad avkastning, och att avkastningen även skulle kunna bli högre (men att det är för tidigt att säga). Så du kan göra ett val som både är smart för plånboken och känns rätt i hjärtat!

Vi vill att det ska vara lätt att välja ett sparande som är både bra och hållbart, och nu är det möjligt. Vi är stolta över våra hållbara portföljer, och hoppas att du ska tycka samma sak.

öppna eller ladda ner Opti-appen och kolla in våra hållbara portföljer du med – kanske känns de lika bra för dig som för de tusentals av våra kunder som redan valt dem?

Sommarhälsningar!
Opti-teamet