Ladda ner

Vi lanserar nya, bättre portföljer!

April – vilken månad!

Många analytiker biter nog på sina naglar på grund av den trio av händelser vi ser just nu: ökande inflation, pandemin som fortsätter störa ekonomin och den fortsatta konflikten i Ukraina ovanpå det hela.

Men – för oss som sparar och investerar långsiktigt är det hela mindre dramatiskt. Allt vi ser nu har nämligen hänt tidigare (och kommer troligen att hända igen):

📈 Inflationen skenade både i Sverige och globalt under 70- och 80-talet. Det löste sig. Det gjorde bara att andra investeringar än aktier gick bra just då (speciellt råvaror).
🦠 Pandemin är ny i modern tid men effekterna vi ser av den: störningar av globala leveranser och handel, är det inte.
🪖 Krig har det varit fler än vi brukar vilja minnas, bara längre bort. Utan att på något sätt förminska det enorma mänskliga lidande vi ser så har krig historiskt påverkat våra besparingar mindre än man kan tro (som vi skrev om i februari).

Det kan ändå kännas jobbigt. Men det som sker nu kommer troligen att påverka våra långsiktiga sparanden mindre – och mer förutsägbart – än vad magen vill få oss att tro. Och det enda riktigt stora misstag man kan göra nu är att lyssna på magen, bli rädd, och sluta spara och investera pengarna. Det är vad som avgör vår ekonomiska framtid.

Men vi vet bättre än så, eller hur? 🙌

På Opti fortsätter vi att titta framåt! Denna månad, mer exakt nu den 5 maj, lanserar vi därför våra nya portföljer! De förbättrar investeringarna för alla våra kunder, och ger helt nya möjligheter för dig som verkligen bryr dig om hållbarhet.

Som vanligt behöver du inte göra något, vi sköter allt.

Om du funderar på att byta till en mer hållbar portfölj så gör bytet nu innan den 5 maj, så kommer det att gå lite snabbare och smidigare. Du byter, isåfall, hållbarhetsnivå genom att:

  1. Logga in på Opti och gå in på din portfölj
  2. Klicka på kugghjulet uppe i hörnet
  3. Klicka på Hållbarhet och välj din nya nivå

För dig som är nöjd med nivån du har idag så kommer vi automatiskt att uppgradera din befintliga portfölj nu den 5 maj. Läs vidare så berättar vi mer om nivåerna!

Marknaderna i april

Vi börjar som vanligt med en kort återblick på hur marknaderna gick under månaden.

Händelserna i april gjorde att aktiemarknaderna backade med −3,3 % och räntemarknaderna med −2,9 %. Råvaror fortsatte däremot att gå starkt även denna månad, och växte med +6,2 %.

Opti april 2022 avkastning per tillångsslag

Det gjorde, som vanligt i orostider får vi väl nästan säga vid det här laget, att Opti-portföljerna klarade sig bättre. Som exempel:

Opti 3 (låg risk): −3,0 % (−7,2 % i år)
Opti 9 (hög risk): −2,4 % (−4,5 % i år)

Bättre än de flesta aktiefonder med andra ord, även om det så klart vore roligare med lite plus. Men det kommer – nu ska vi ha tålamod och sen skördar vi. ⛅️

(PS. Vill du veta mer om varför lågriskportföljerna i år har haft det motigare än sina diton med högre risk? Spana då in blogginlägget vi skrev häromdagen som handlar om hur investeringarna i din portfölj fungerar, i det här fallet räntefonderna. Mycket detaljer utlovas!)

Låt oss nu i resten av månadsbrevet prata om våra nya portföljer.

Det ska vara lätt att investera hållbart

Den (kanske enda) positiva effekten av kriget är att omställningen mot grön energi går allt snabbare (som vi skrev mer om i mars). Inget demokratiskt land vill fortsätta vara beroende av rysk gas och olja. Det gör att utveckling av bland annat vind- och solenergi (äntligen) har landat högt upp på europeiska politikers agenda.

Men hur finansieras egentligen en omställning mot en mer hållbar ekonomi? En viktig del av det är faktiskt du. Mer exakt hur du (och resten av världen) väljer att investera sina pengar – ska de gå till oligarker, eller till företagen som bidrar till omställningen?

Vi vill att du ska kunna bestämma över det – det är dina pengar. Och om man vet att man vill investera i hållbarhet så ska det ska vara enkelt att göra rätt.

Det, och att vi ser att vi kan optimera alla portföljer för en högre avkastning, är anledningarna till att vi nu lanserar våra uppdaterade portföljer. 🚀

Hur en bra portfölj ska fungera

För att förklara varför de nya portföljerna blir bättre kan det vara bra med en sammanfattning av hur forskningen säger att man ska investera – vilket även sammanfattar bra hur vi gör det för dig.

Men för att inte göra månadsbrevet för långt så bröt vi ut det till en egen bloggpost som du kan läsa här.

Våra nya portföljer: Normal, Miljövänlig, Hållbar

Våra nya portföljer behåller våra tre nivåer av hållbarhet, och varje nivå har vässats utifrån vilket fokus den har. Den förväntade avkastningen har också ökat för alla portföljer, mer om det på slutet! För att tydligt visa hur portföljernas olika fokus på hållbarhet skiljer sig så har vi också döpt om dem.

Det vi inte ändrat är portföljernas balans mellan bredd och hållbarhet, som är samma som när du valde din portfölj. Om du var nöjd med valet du gjorde då så behöver du alltså inte ”tänka om” ditt beslut, all is well. De nya portföljerna är, kort:

🌱 Normal: Investerar bredast – och nu till och med bredare än innan. Innehåller trots det främst fonder som bevarar miljön.

🌱 🌱 Miljövänlig: Investerar också mycket brett, men har nu fått flera fonder utbytta för att göra portföljen (ännu) snällare mot miljön. (Portföljen hette tidigare ”medel”/”extra”)

🌱 🌱 🌱 Hållbar: Tar steget längre än någon annan portfölj vi sett i Sverige genom att investera i själva omställningen mot en mer hållbar värld, från grön energi till mer modern industri. (Portföljen hette tidigare ”max”)

Låt oss titta lite djupare på varje portfölj och förändringarna vi gör.

Normal 🌱

Våra Normala portföljer är de som investerar bredast (och är så vitt vi vet även de bredaste i Sverige). Nu breddar vi dem ytterligare, på både aktie- och räntedelen.

Inom aktier investerar vi nu även i småbolag i tillväxtmarknader (du äger redan stora och medelstora bolag). Vi lägger också till alla typer av bolag i nya tillväxtmarknader, exempelvis Vietnam, Kenya och Bangladesh; yngre ekonomier som har en stor potential.

Inom räntor investerar vi nu även i tillväxtmarknadsobligationer (valutasäkrade så klart). Det gör att du börjar tjäna pengar på att få ränta betald till dig från länder som till exempel Mexiko, Indonesien och Kina. Mycket fiffigt.

Vi har också ändrat vikterna mellan olika typer av aktier i portföljen så att blandningen bättre liknar världsmarknaden som helhet. Det ökar andelen aktier i utvecklade marknader (bland annat USA, Japan och Storbritannien) och minskar andelarna för Sverige och tillväxtmarknader.

Du som har valt en Normal portfölj kommer att äga elva fonder efter lanseringen, jämfört med tidigare åtta. Och trots att portföljerna investerar såpass brett tar vi även hänsyn till hållbarhetsrisker när vi väljer ut fonderna, vilket gör att de flesta av dem faktiskt främjar miljön.

Miljövänlig 🌱 🌱

Våra Miljövänliga portföljer är också mycket breda, men går steget längre inom hållbarhet.

Här har vi noga granskat alla fonder och valt ut flera nya som enligt oss är bäst i klassen inom sin kategori på att främja miljön, med låga avgifter och höga hållbarhetsbetyg. Det betyder att de flesta av fonderna i portföljen aktivt väljer bort investeringar som kan påverka miljön negativt.

Portföljen innehåller sedan tidigare investeringar i gröna obligationer och får nu också tillväxtobligationer (samma som i den Normala portföljen). Vi har däremot inte lagt till investeringarna i småbolag i tillväxtmarknader och bolag i nya tillväxtmarknader i den Miljövänliga portföljen. Det beror på att de marknaderna inte är tillräckligt bra genomlysta från ett hållbarhetsperspektiv. Något som dock kan komma att bli bättre framöver – vi håller koll åt dig!

Du som har valt en Miljövänlig portfölj kommer totalt sett att äga tio fonder efter lanseringen, jämfört med tidigare åtta. Av dessa tio fonder är åtta främjande av miljön och en har hållbarhets som mål. För att behålla ett bra skydd mot inflation innehåller portföljen även en övrig fond som investerar i råvaror.

Det ger portföljer med en bra balans mellan hållbara egenskaper och fortsatt hög riskspridning.

Hållbar 🌱 🌱 🌱

Våra Hållbara portföljer är skapade för dig som mer aktivt vill hjälpa miljön. Portföljerna har nämligen hållbarhet som själva målet med sina investeringar.

Det betyder att vi till portföljen har valt ut fonder som investerar i själva omställningen mot en mer hållbar värld, snarare än att bara välja bort saker som är skadliga för miljön. Dessa fonder har en mycket mer strikt hållbarhetsinriktning än ”vanliga gröna” fonder (som, enligt oss ofta felaktigt, kallas för hållbara). Bara en mycket liten del av alla fonder i världen, knappt 3 %, faller i denna kategori som i EU kallas för ”mörkgrön”.

Även i våra Hållbara portföljer har investeringar i gröna obligationer valts in. Däremot har investeringar i råvaror valts bort vilket minskar fondens riskspridning och mer specifikt dess skydd mot inflation.

Du som har valt en Hållbar portfölj kommer totalt sett att äga åtta fonder efter lanseringen. Av dessa åtta fonder har hela sju hållbarhet som själva målet med sina investeringar, och en som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Om du vill veta mer så kolla in vår hemsida!

Avkastningen då, och kostnaderna?

Som ni kan se har vi lagt mycket hjärna och hjärta på att försöka ta fram riktigt bra hållbara portföljer. ❤️

Men investeringar handlar för de flesta inte bara om hållbarhet, det handlar också om avkastning och avgifter. Hur påverkas då de?

Den förväntade avkastningen ökar faktiskt i alla portföljer. Det är tack vare att vi nu investerar bredare i nya marknader med hög potential, och har optimerat portföljernas vikter för att bättre likna världsmarknaderna.

I till exempel en normal Opti 9-portfölj ökar vår prognos för avkastningen på lång sikt till i genomsnitt 7,3 % per år efter avgifter. Det är en ökning med +0,5 procentenheter jämfört hur vi (utifrån den nya datan) bedömer att våra gamla portföljer skulle prestera. Och siffrorna för de hållbara portföljerna är faktiskt mer eller mindre desamma (det skiljer ungefär 0,1 %).

Opti April 2022 förväntad avkastning nya portföljer

Kostnaderna har vi samtidigt lyckats hålla nere, trots den ökade bredden i portföljerna. Det beror på att Opti förvaltar så pass mycket pengar att vi å dina vägnar kan förhandla med fondbolagen. 🤝

Som exempel ökar kostnaderna för en Opti 9 Normal med bara 0,02 procentenheter per år, samtidigt som den förväntade avkastningen då ökat med 0,50 procentenheter – 25 gånger mer. Det ser helt enkelt ut att löna sig.

För som alltid: Kostnader är viktigt. Men man måste också vara noga med vad man får för priset, och billigast är inte alltid bäst.

Blicken mot horisonten

Det är lite stökigt i ekonomin just nu. Det kan sluta om en vecka eller fortsätta i ett år, ingen vet. Men som vi redan skrivit om spelar det inte heller någon större roll för ditt långsiktiga sparande.

För inget som händer nu är egentligen nytt. Och historien har lärt oss vad vi ska göra för att bygga upp vår framtida ekonomi så bra som möjligt: fortsätt. Bara fortsätt.

Behåll de investeringar du har, så länge du inte absolut måste sälja, till exempel för att få ekonomin att gå ihop. Gör det inte på grund av oro.

Fortsätt månadsspara. Och om du har möjlighet så öka på ditt sparande. Oroliga tider är de bästa för att köpa in sig lite billigare i aktier och annat, ungefär som att börserna är på rabatt efter de gått ner lite. Det ger sedan en extra bra skjuts när det lyfter igen.

För det lyfter alltid igen, det är något som 230 år av data från börserna lärt oss.

Vi finns här med dig på hela resan, från den första insatta kronan till vad som än är just ditt mål: första lägenheten, att kunna gå ner i jobb till deltid – eller helt enkelt bara det där sköna lugnet i kroppen när man vet att man kommer att ha en bra ekonomi i framtiden.

Onwards and upwards! 🚀

Mvh,
Jonas, Ann och hela Opti-teamet


Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.