Hållbarhet eller avkastning, måste man välja?

Kort svar: Det måste man inte! Att välja ett hållbart sparande verkar inte minska den avkastning man kan få, och kanske rent utav höja den. Du kan alltså välja något

Kort svar: Det måste man inte! Att välja ett hållbart sparande verkar inte minska den avkastning man kan få, och