Ett stort steg…

Sedan vi på Opti fick vårt efterlängtade rådgivningstillstånd från Finansinspektionen har frågorna varit många. – Har inte du förvaltat olika aktiefonder i en massa år? Aktivt förvaltade fonder? Och du var

Sedan vi på Opti fick vårt efterlängtade rådgivningstillstånd från Finansinspektionen har frågorna varit många. – Har inte du förvaltat olika aktiefonder

Fondavgifter: Storleken har betydelse

Nästan alla fonder har en avgift och vi har alla hört att högre avgifter minskar vårt sparande mycket. Men hur mycket? Nedan tar jag upp lite exempel så att vi

Nästan alla fonder har en avgift och vi har alla hört att högre avgifter minskar vårt sparande mycket. Men hur

Historiskt bevis: Risktagande i likvida tillgångsslag lönar sig

En riskpremie hos ett visst tillgångsslag är förväntad kompensation utöver riskfri avkastning (tänk statsskuldsväxlar) för att ta på sig kraschrisk i ett visst ekonomiskt scenario. Till exempel en recession. Det

En riskpremie hos ett visst tillgångsslag är förväntad kompensation utöver riskfri avkastning (tänk statsskuldsväxlar) för att ta på sig kraschrisk

Vem väljer fonders jämförelseindex?

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden och vilka effekter får det? Det ska vi tala om

För att visa hur bra fonder är, så jämför sig dessa med olika index. Men vem väljer indexet åt fonden

Introduktion till vad index är

Index är ett viktigt begrepp när man talar om fonder, både för att kunna jämföra dem men även för att förstå vad en indexfond är. Så, vad är ett index?

Index är ett viktigt begrepp när man talar om fonder, både för att kunna jämföra dem men även för att