Ladda ner

2022: En återblick på året som gick

Gott nytt år bästa ni!

Med lite nyårsbubbel, midnattssnubbel (och kanske en pizza) bakom oss kan tankarna ha börjat vandra bakåt, mot året som varit. Och kanske sedan även framåt, mot året som ska bli.

Vi tänkte göra samma utflykt. Vad hände 2022? Vad har vi lärt oss som kan ge ett bättre 2023 – och 2033? 🔮

Så låt oss titta i backspegeln. Mot inflation och invasion, vampyrer och Napoleoninspirerat lugn. Och hur grön energi snart är kung. (Förlåt. Alla dessa julrim, de sitter fast som … klister!)

Vår slutsats? 2022 var ett stökigt år. Men det är inte säkert att det etsar fast sig i vårt minne på samma sätt som 2020 gjorde för vissa. Samtidigt har året även gett oss några positiva förändringar, till exempel ökad sammanhållning i väst och investeringar i klimatet, främst i form av grön energiproduktion. Och dessa förändringar skulle kunna bli desto mer bestående, och på sikt betyda mycket.

Without further ado: För den nyfikne, följ med vår återblick på 2022. Det är ett lite längre inlägg, för vi motstod frestelsen att göra det bite sized och därmed förlora det djup och insikt som vi försöker ge. Så ta en kopp te, och några minuters lugn. Eller läs det i steg om det passar dig bättre.

Och till er alla, nu gör vi 2023 – tillsammans! 🚀

En oväntad värld(sekonomi)

Få behöver påminnas om hur året började. I kölvattnet av invasionen följde sedan årets stora ekonomiska överraskning: ett skifte i den globala ekonomin.

Efter tio år av positiv tillväxt och låg inflation gjorde världen en U-sväng. Plötsligt fann vi oss med negativ tillväxt och hög inflation (alltså stora prisökningar på många varor). Det är en mycket ovanlig kombination om man ser till historien.

Företagen har nämligen minskat sin tillverkning under 2022, samtidigt som de har höjt priserna på sina varor. Det har bara skett under 32 av drygt 300 kvartal sedan 1947.

Tillväxt och inflation

Vad hände? Experterna är inte överens om orsaken till den höga inflationen, men de flesta tror att det beror på antingen pandemin eller kriget:

🦠 Vissa anser att priserna stigit på grund av de ekonomiska stimulanserna för att starta igång världsekonomin igen efter coronapandemin. Mer pengar i samhället gör att fler kan (och vill) köpa saker helt enkelt, och då stiger priserna.

🪖 Andra menar att priserna stigit på grund av att utbudet minskat, då råvarupriserna ökat i spåren av Ukrainakriget. Mindre produktion ger färre saker att köpa, vilket också ger högre priser.

Vi tror att det rör sig om en kombination. Och oavsett vad som är rätt svar så överraskade den höga inflationen många, och påverkade samhället.

Positiva överraskningar

Förra året bjöd på dåliga överraskningar, men det var inte bara doom and gloom. Utan att på något sätt förminska vad som hänt så vill vi också lyfta några av de positiva saker som verkar ha kommit ur 2022.

🤝 Ökad sammanhållning i väst är något man kan argumentera för att vi ser, efter att främst EU och USA förenats i att stödja Ukraina med såväl ekonomiskt stöd som möjligheten att försvara sig mot Ryssland. Det kan dessutom ha gett fler positiva effekter men som är svårare att se, till exempel att vi lyckats förenas i vissa klimatfrågor och -investeringar.

🍀 Grön energi har nämligen mottagit enorma investeringar, som ett resultat av västvärldens önskan att bli mer energioberoende och därmed även fasa ut fossila bränslen snabbare än väntat. Internationella Energibyrån bedömer att kapaciteten från förnybara energikällor kommer fördubblas de kommande fem åren – vilket är mer än vi lyckats med de senaste 20 åren!

🐠 Artrikedomen skyddas när världens ledare i november kunde enas om det mest ambitiösa avtalet i historien; fram tills 2030 ska 30 % av alla land- och havsområden skyddas. Som om inte det var nog gick EU strax därefter ut och förbjöd ett stort antal produkter som bidrar till förstörelse av skog, och Brasiliens nya president lovade att arbeta för att avskogningen av Amazonas helt ska upphöra.

🌍 Klimaträttvisa gjorde även stora framsteg på det senaste FN-toppmötet. Efter långa diskussioner lyckades alla länder enas om att upprätta en fond som ska ge omfattande ersättning till de länder som drabbas av klimatförändringarna.

Det är så klart för tidigt att säga med säkerhet, men det är möjligt att dessa förändringar kan ge stora positiva effekter för världen på lång sikt.

Låt oss fortsätta den positiva utvecklingen.

Förbättringar av Opti

Det må vara småpotatis jämfört med energiinvesteringar och artskydd, men på Opti satsade vi också på klimatomställningen 2022. I april lanserade vi våra nya gröna portföljer, för att göra det riktigt lätt att investera både bra och hållbart.

Utöver våra vanliga, mycket breda portföljer så lanserade vi då även våra Miljövänliga portföljer i vilka vi försökt minimera investeringarnas koldioxidavtryck. Mest stolta är vi över våra nya Hållbara portföljer, som inte bara minskar sin klimatpåverkan utan dessutom investerar pengarna i bolag och projekt som bidrar till själva omställningen mot en mer hållbar värld.

Under året har vi dessutom fått ner kostnaderna i portföljerna, då vi genom förhandlingar med fondbolagen lyckats mer än halvera vad du betalar för dina investeringar i globala aktier, nominella obligationer samt realränteobligationer. För vissa fonder får du med Opti nu så mycket som 90 % rabatt. 🙌

Det gör att fondrabatterna i till exempel en vanlig Opti 9-portfölj nu uppgår till nästan 60 % jämfört med om man köpt samma fonder som privatperson (vilket inte ens går att göra då vi kan handla bättre och billigare ”institutionella” fonder åt dig, som inte är tillgängliga för privatpersoner). Det motsvarar fondrabatter på 0,33 % i årlig avgift, och täcker därmed större delen av de 0,5 % som förvaltningen kostar.

Opti webb

Sist men inte minst lanserade vi även Opti som webbversion i september, för dig som föredrar att kolla till dina pengar i webbläsaren till och från.

Vi fortsätter jobba för dig! Stora saker är redan under utveckling, för 2023.

Hur inflationen påverkar ekonomin

Välkommen till månadens lite nördigare avsnitt. Låt oss se om vi kan sammanfatta detta på nivån ”nog för att låta smart på en middag, men undvik följdfrågor”. 🙃

Mindre intresserad? Hoppa vidare till nästa avsnitt.

Hög inflation gör att centralbankerna höjer räntorna. Det gör det dyrare att låna pengar, vilket ska minska efterfrågan och därmed stoppa prisökningarna (det vill säga inflationen). Störst höjningar av räntan sker i de länder med högst inflation. Det kan höja deras realränta (räntan minus inflationen) jämfört med omvärlden. Det lockar investerare, vilket brukar göra den lokala valutan starkare. Det gör i sin tur varor från landet i fråga dyrare att köpa i omvärlden, vilket också minskar efterfrågan.

Easy peasy!

2022 visade även hur det spelar ut sig i praktiken. Ett bra exempel är USA, där centralbanken snabbt började höja räntan mycket. Det gjorde att den amerikanska dollarn stärktes kraftigt mot så gott som alla andra valutor, inklusive den svenska kronan. Inflationen i USA har även föredömligt börjat sjunka under andra halvan av året.

Ett annat exempel är vårt eget Sverige, och för den delen EU. Här var vi inte lika snabba med att börja höja räntan, eller lika hårda i höjningarna. Vi har (därför?) inte heller sett att inflationen börjat sjunka lika mycket (ännu), utan prisökningarna fortsätter och kronan är svag. Den svaga kronan gör ”dessvärre” att det är billigt att köpa saker från Sverige, vilket ökar exporten, minskar importen och därmed alltså kan motverka att inflationen sjunker.

På uppsidan är att vår konsumtion i Sverige sjunkit med 6 %, och att inflationen inte verkar gå upp mer. ⛅️

Ok, slut på nörderiet. Hoppas att det var rimligt förståeligt och lite intressant!

Vår ekonomi 2023

Priserna ökar i snitt med runt 9 % nu, på årsbasis. Det påverkar många produkter, men inte alla!

Som exempel är DVD-filmer 33 % billigare, biljetten på en långfärdsbuss kostar 19 % mindre, och för ett par träskor kan du komma undan 5 % billigare jämfört med för ett år sedan. Sa någon årets julklapp 2023?

För oss som inte lever enbart på DVD-skivor och träskor lär vår privatekonomi 2023 bli ungefär som den varit 2022:

📈 Priserna lär fortsätta gå upp, men troligen långsammare då inflationen inte verkar öka mer.

🏠 Räntorna lär fortsätta vara höga ett tag till. De flesta experter tror på (minst) en (mindre) höjning under året. Vissa tror att vi kan börja se räntesänkningar mot slutet av 2023.

⚡️ Elpriserna kommer troligen att gå ner till mer normala nivåer igen efter vintern.

Inga större överraskningar alltså. We got this! 🙌

Hur ekonomin påverkas säger inte så mycket om hur det betydligt vildare djuret, marknaderna, kan påverkas. Låt oss slänga ett öga åter på 2022 för att sen titta framåt.

Marknaderna 2022

De senaste cirka tio åren har vi haft en nästan konstant uppgång på aktiemarknaderna. Det har varit lätt att vara investerare med andra ord. Något som du kanske märkt på mängden människor runt omkring dig och på sociala medier som plötsligt blivit mycket börsintresserade (och gärna berättar om det).

2022 blev på så sätt ett mer normalt år, vi fick en ganska stor nedgång på de flesta aktiemarknader, en så kallad ”korrektion”. Att det skedde var ingen större överraskning då värderingarna varit höga i flera år. Men som alltid är det tajmingen som är det svåra, det vill säga att det skulle ske just nu och på grund av ett oväntat krig och följande inflation.

Räntemarknaderna hade ett ännu sämre år, något som dock förvånade många. Det vanliga är att investeringar i räntepapper, alltså obligationer, klarar sig rätt bra när aktier går dåligt. Men inflationstakten satte käppar i hjulet för det, och 2022 blev det sämsta året för räntemarknaderna sedan 1788 – ja du läste rätt, året före George Washington blev USAs förste president[1]. Denna otroligt ovanliga händelse är även anledningen till att lågriskportföljerna på Opti klarat sig sämre än de med högre risk.

Årets positiva överraskning var istället råvaror, som var den enda av de stora, vanliga sakerna man kan investera i som gav en positiv avkastning under året.

Sammanfattningsvis föll de globala aktiemarknaderna med −6 % under 2022 mätt i kronor, och hela −18 % mätt i amerikanska dollar. Den svaga kronan agerade alltså krockkudde för oss i Sverige. Stockholmsbörsen (SIX RX) hade även ett riktigt dåligt år med −23 %! Det har dock inte påverkat dig som sparar med Opti särskilt mycket då vi nästan helt tog bort denna investering ur våra portföljer redan i april.

Den globala räntemarknaden backade samtidigt −13 % mätt i svenska kronor – det sämsta året på mer än 230 år!. Samtidigt hade råvarumarknaden som sagt ett bra år och ökade med +9 %.

Så här gick marknaderna i december:

Utveckling i december

Det gav oss följande utveckling i Opti-portföljerna i december, samt för 2022 som helhet. Ett tråkigt år jämfört med till exempel 2021 (+24,2 % för Opti 9), men inte heller något ovanligt för den som sparar och investerar i många år – mer om det i nästa avsnitt!

Som exempel:
Opti 3 (låg risk): −2,4 % (−13,8 % under 2022)
Opti 9 (hög risk): −4,3 % (−9,3 % under 2022)

Vad kommer då att hända 2023?

Vi går in i året med tydligt högre räntor än för ett år sedan, och en inflation som inte tämjts ännu. Det kommer troligen få företagen att sakta ner, samtidigt som kostnaderna kan förbli höga ett tag framöver.

Hur det påverkar börserna är däremot en helt annan fråga. För som vi vet bryr sig dessa inte om vad som är nu, utan om vad de tror kommer ske i framtiden.

Som exempel skulle alltså en positiv överraskning om att inflationen är på väg ner kunna få aktiemarknaderna att gå upp, trots att det går illa för företagen just nu. Av den enkla anledningen att det får marknaden att tro att det kommer gå bättre för företagen i framtiden.

Klurigt – och intressant!

Spara rätt 2023

Det är alltid bra att få uppleva saker för att verkligen lära sig. På något sätt verkar kunskap först sätta sig som lite lösare tankar i huvudet, och det är först när man har upplevelsen som kunskapen verkligen sätter sig i kroppen. Sedan får man lättare att agera rätt, för man vet på ett djupare plan vad rätt är.

På så sätt var 2022 en fantastisk lärare. Det kanske viktigaste var att vi fick möjligheten att lära oss hur nedgångar känns, och att de inte är ovanliga: Faktum är att aktiemarknaderna i snitt går minus ungefär en av tre månader.

För nedgångar, stora som små, är en helt naturlig del av spar- och investeringsresan mot att kunna bygga den där ekonomin som vi drömmer om. Och även om en nedgång känns stor vid tillfället så är det fascinerande hur små de ser ut i backspegeln.

Här är till exempel bilden vi visade i vårt månadsbrev för exakt ett år sedan. Sedan 1970 har många stora ekonomiska kriser drabbat världsekonomin, men jämfört med uppgångarna så syns de bara som små hack i kurvan. Samtidigt har värdet på aktier vuxit med sextontusen procent (160x!) under samma period.

Kriser sedan 1970

Nu har vi upplevt nedgången – eller iallafall en del av den (det är inte omöjligt att främst aktier ska mer ner). Och vi vet att det gör inte så mycket.

För en annan kunskap vi har (om ännu fortfarande mest i huvudet) är vad vi skrev om i juni. Inte bara är nedgångar naturliga, utan de har hittills alltid följts av en ännu större uppgång. Som exempel:

Nedgångar och uppgångar

Förhoppningsvis gör dessa två enkla bilder det ganska uppenbart för oss vad som är rätt sak att göra nu, oavsett om det går upp eller ner 2023. I juli lät vi Napoleon sammanfatta det med sitt kända citat att genialitet är att fortsätta göra det helt vanliga, även när andra runtomkring en beter sig som galningar.

Genialitet 2023 är att alltså att ta det lugnt och fortsätta investera, oavsett vad som sker. Det är faktiskt precis så enkelt. 🙂

Om du sedan har möjlighet så spara även mer. I augusti skrev vi till exempel om hur stor skillnaden förväntas bli mellan olika stora månadssparanden.

Ränta på ränta

Så börja spara, om du inte redan gör det. Försök sätta undan så mycket som du har möjlighet att göra. Och gör som Napoleon: Fortsätt, oavsett vad som sker.

Det är genialitet, 2023!

Nu är vi redo

Vi vill avrunda med att tacka alla er som väljer att spara med oss. Det är otroligt att se hur många som nu har valt Opti. Vi tackar för förtroendet, och lovar att göra allt vi kan för att ta hand om det på absolut bästa sätt. ❤️

2022 blev för många det största testet hittills, och de flesta som använder Opti klarade det med högsta betyg. Vi är imponerade – och inspirerade! – av hur nästan alla av er lyckades prioritera er framtid även ett stökigt år som detta. Ni höll er lugna och fortsatte att spara och investera. Otroligt bra jobbat.

Jag tror vi är redo för nästa år. Du vet vad som är rätt sak att göra, oavsett vad som sker. Och vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig att lyckas med det.

Nu tittar vi framåt. Mot 2023! 🥳

Mvh,
Jonas, Ann och Opti-teamet


PS. Besviken på dina julklappar men nyfiken på ekonomi 🤓? Under hela januari får du 25 % rabatt på boken ”Så blir du en utmärkt investerare”, skriven av Optis medgrundare och investeringschef Anders Wallace. Du får rabatten genom att beställa den här, via vår hemsida. Enjoy! DS.

Som vanligt ska vi komma ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka samma belopp som du satte in.


  1. Och det räcker inte ens att gå tillbaka till 1788! Det är bara det första år som det finns (hyfsat) bra data för, men inte ens 1788 var ett sämre år för räntemarknaderna än 2022. ↩︎